Štrukturálne fondy EÚ – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Štrukturálne fondy EÚ – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

MOMENTÁLNE NIE JE AKTUÁLNA ŽIADNA VÝZVA

USKUTOČNENÉ VÝZVY: KaHR-22VS-0801 , KaHR-22VS-1001

Poskytovateľ podpory

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Administrátor programu

Slovenská inovačná a energetická agentúra