Vrátiť sa na normálnu verziu

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21SP-0901

Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie
Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na zabezpečenie energetickej efektívnosti a využívania progresívnych technológií v energetike
Termíny a miesta konania seminárov k Výzve KaHR-21SP-0901:
1. 12. 2009 Trenčín Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20 A, kongresová sála
2. 12. 2009 Banská Bystrica Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, kongresová sála
3. 12. 2009 Košice TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27,
miestnosť č. 208
Program seminárov:
09.30 – 10.00
Registrácia účastníkov
10.00 – 11.00
Prezentácia výzvy KaHR-21SP-0901
11.00 – 11.30
Otázky, diskusia, konzultácie
11.30 – 12.00
Prestávka s občerstvením
12.00 – 13.00
Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladaní projektu
13.00 – 13.30
Otázky, diskusia, konzultácie

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike podľa schémy štátnej pomoci sú stanovené vo výzve s kódom KaHR-21SP-0901.

Na výzvu, ktorá bola vyhlásená 26. októbra 2009, je vyčlenených 57 miliónov EUR. Podnikatelia môžu žiadosti o príspevok predkladať do 22. februára 2010. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý riadi Ministerstvo hospodárstva SR. Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA.

Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Nezabudnite uviesť termín a miesto konania seminára, názov Vašej organizácie, meno účastníka a telefonický kontakt. Do predmetu e-mailu vložte dátum konania seminára. Na uvedenej e-mailovej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzvam. Všetky potrebné dokumenty k výzvam sú zverejnené na www.siea.gov.sk.

Viac informácií získate na t. č.: 02/5824 8401.