Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Kontakty

fb_logo

Kontakty SIEA


Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019

e-mail: office@siea.gov.sk, web: www.siea.sk

Podávanie žiadostí

 

Úradné hodiny a kontakty Sekcie štrukturálnych fondov EÚ

Otázky týkajúce sa registrácie zariadení a zhotoviteľov v rámci projektu Zelená domácnostiam

Otázky domácností týkajúce sa výberu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a možností čerpania podpory

Ostatné otázky týkajúce podpory zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Kvalita životného prostredia: e-mail: esif@siea.gov.sk, tel.: +421/2 58 248 462.

Otázky týkajúce podpory zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Výskum a inovácie: email: opvai@siea.gov.sk, tel.: +421/2 58 248 451.

Pracoviská SIEA

 

 Priezvisko, meno   predvoľbatel. čísloklapkae-mailová adresa
 
Generálna riaditeľka
 

Gavorová Svetlana

      +421 / 2 58 248 344

office@siea.gov.sk

 

KANCELÁRIA GENERÁLNEJ RIADITEĽKY

  Latkoczyová Veronika       +421 / 2 58 248 345 veronika.latkoczyova@siea.gov.sk
  Stovíčková Jana       +421 / 2 58 248 345 jana.stovickova@siea.gov.sk
  Fax (sekretariát GR):       +421 / 2 53 421 019 office@siea.gov.sk
  Pavlík Milan       +421 / 2 58 248 322 milan.pavlik@siea.gov.sk
 
  Polláková Iveta       +421 / 2 58 248 248 iveta.pollakova@siea.gov.sk
  Kováčová Martina       +421 / 2 58 248 248 martina.kovacova@siea.gov.sk
 
Oddelenie právne
  Škvarka Roman       +421 / 2 58 248 205 roman.skvarka@siea.gov.sk
  Guštarová Monika       +421 / 2  58 248  150 monika.gustarova@siea.gov.sk 
                 
Personálne oddelenie
  Celláryová Michaela       +421 / 2 58 248 328 michaela.cellaryova@siea.gov.sk
                 
SEKCIA EKONOMICKÁ             ekonomika@siea.gov.sk
Cuprišinová Jana   +421 / 2 58 248 323  
 
Odbor ekonomický
Kľúčiková Zuzana   +421 / 2 58 248 235  
Ševčíková Monika   +421 / 2 58 248 330  
Jarová Veronika   +421 / 2 58 248 317  
Polepilová Andrea   +421 / 2 58 248 317  
           
Referát žiadostí o platbu          
Prelovská Katarína   +421 / 2 58 248 155  
Haláková Simona   +421 / 2 58 248 155  
Knutová Mária   +421 / 2 58 248 317  
           
Odbor vnútornej správy
Drábová Jana   +421 / 2 58 248 570  
Ružičová Dagmar   +421 / 2 58 248 326  
           
Odbor informatiky          
    +421 / 2 58 248 411 it@siea.gov.sk
           
Odbor kontroly   +421 /915 693 752   kontrola@siea.gov.sk
 
Oddelenie komunikácie
  Stanislav Jurikovič       +421 / 2 58 248 202 stanislav.jurikovic@siea.gov.sk
 

Pálková Sylvia

      +421 / 2 58 248 404

sylvia.palkova@siea.gov.sk

           

Odbor marketingových činností

         
 

Vrtielová Zuzana

      +421 / 908 177 579   zuzana.vrtielova@siea.gov.sk
 

Jahja Lindita

       +421/918  459 670   lindita.jahja@siea.gov.sk  
 

Ásványiová Martina

      +421 / 907 992 705  

martina.asvanyiova@siea.gov.sk

 

Bányai Ladislav

           

ladislav.banyai@siea.gov.sk 

 

Martin Patrik

      +421/      
 

Píchová Emília

      +421/908 725 654   emilia.pichova@siea.gov.sk 
 

Sivák Jakub

            jakub.sivak@siea.gov.sk  
 

Sekanová Andrea

      +421/905 292 553  

andrea.sekanova@siea.gov.sk 

 

Helešová Dušana

      +421 / 32 64 209 81

dusana.helesova@siea.gov.sk

 

Pevná Mária

      +421 / 32 64 209 81

maria.pevna@siea.gov.sk

 

Ilovič Michal

      +421 / 48 47 14 6 05

michal.ilovic@siea.gov.sk

 

Rutšeková Renáta

      +421 / 48 47 14 6 05

renata.rutsekova@siea.gov.sk

  Veverka Matej       +421 / 48 47 14 6 05 matej.veverka@siea.gov.sk
  Kočanová Slávka       +421 / 55 6782 53 2, 3 slavka.kocanova@siea.gov.sk
  Kottferová Nikola       +421 / 55 6782 53 2, 3 nikola.kottferova@siea.gov.sk
 

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU

 

Bezplatná poradenská linka

      +421/800 199 399  
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín     poradenstvo.tn@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská Bystrica   poradenstvo.bb@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice     poradenstvo.ke@siea.gov.sk
                 
Odbor Program Bohunice
  Kovář Peter       +421 / 905 578 481   peter.kovar@siea.gov.sk
  Gallová Cecília       +421 / 905 390 596   cecilia.gallova@siea.gov.sk 
  Harčár Marek        +421 / 918 762 827   marek.harcar@siea.gov.sk 
 
SEKCIA INOVÁCIÍ A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
  Bobovnický Artur       +421 / 905 985 937   artur.bobovnicky@siea.gov.sk
                 
Odbor programov a analýz
  Borza Vladimír       +421 /907 988 316   vladimir.borza@siea.gov.sk 
  Duman Pavol       +421 / 905 403 637   pavol.duman@siea.gov.sk
  Magulová Renáta       +421 /917 245 699   renata.magulova@siea.gov.sk 
  Marešová Daniela       +421 /905 488 293   daniela.maresova@siea.gov.sk 
  Vančo Lucia       +421 /905 390 549   lucia.vanco@siea.gov.sk 
  Ružičková Katarína       +421 / 905 371 194   katarina.ruzickova@siea.gov.sk  
  Šramelová Lucia       +421 /908 736 041   lucia.sramelova@siea.gov.sk 
                 
Odbor  zvyšovania inovačnej výkonnosti
  Muhl Michal       +421/ 915  990 401   michal.muhl@siea.gov.sk 
  Heglasova Jana        +421/905 922 881   jana.heglasova@siea.gov.sk 
  Kozmon František        +421/915 990 403   frantisek.kozmon@siea.gov.sk 
  Šebeňová Ľubica        +421 / 905 923 127   lubica.sebenova@siea.gov.sk 
  Šturmankin Artur        +421 / 905 922 882   artur.sturmankin@siea.gov.sk  
  Varadínek Tomáš        +421 / 905 923 157   tomas.varadinek@siea.gov.sk 
 
Odbor medzinárodnej spolupráce
  Magyar Ján       +421 / 908 735 818   jan.magyar@siea.gov.sk
  Németh Michal       +421 / 917 454 293   michal.nemeth@siea.gov.sk
  Palugová Zuzana       +421 / 905 923 180   zuzana.palugova@siea.gov.sk 
                 
SEKCIA ENERGETICKÝCH ČINNOSTÍ
  Chocholáček Jaroslav       +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
  Klimentová Daniela        +421 / 907 673 879  

daniela.klimentova@siea.gov.sk 

 
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
  Šoltésová Kvetoslava       +421 / 48 4 142 656 kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk
  Gašparová Martina       +421 / 905 433 126   martina.gasparova@siea.gov.sk
  Knapko Ivan       +421 / 48 4 142 546 ivan.knapko@siea.gov.sk
  Doušek Tomáš       +421 / 48 4 142 625 tomas.dousek@siea.gov.sk
  Slančík Andrej       +421 / 48 4 142 655 andrej.slancik@siea.gov.sk
 
Odbor podporných projektov
  Staštík Miloš       +421 / 915 572 153   milos.stastik@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie projektu Zelená domácnostiam
  Pracovisko Bratislava       +421 / 905 390 596    
  Klientske centrum       +421 / 907 811 944    
  Fecko Pavel       +421 / 905 997 432   pavel.fecko@siea.gov.sk
  Antalová Katarína       +421 / 915 990 402   katarina.antalova@siea.gov.sk 
  Bajza Branislav       +421 / 905 529 991   branislav.bajza@siea.gov.sk
  Meszárošová Jana       +421 / 905 390 596   jana.meszarosova@siea.gov.sk
  Rapantová Veronika       +421 / 905 997 439   veronika.rapantova@siea.gov.sk
  Soták Ján       +421 / 908 794 970   jan.sotak@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie podporných činností a energetických auditov
  Kerestúr Matej       +421 / 917 742 689   matej.kerestur@siea.gov.sk 
  Letenay Zdenko       +421 / 905 401 510   zdenko.letenay@siea.gov.sk 
 
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
  Štibraný Peter       +421 / 48 47 14 6 31 peter.stibrany@siea.gov.sk
  Janotová Monika       +421 / 48 47 14 6 30 monika.janotova@siea.gov.sk
  Kollár Branislav       +421 / 905 958 752   branislav.kollar@siea.gov.sk
  Medzihorský Viktor       +421 / 48 41 42 5 46 viktor.medzihorsky@siea.gov.sk 
  Vajdová Miroslava       +421 / 48 47 14 6 30 miroslava.vajdova@siea.gov.sk
 
Regionálna pobočka Trenčín
  Soňa Pulpánová       +421 / 32 74 082 21 sona.pulpanova@siea.gov.sk
  Čelinský Anton       +421 / 32 74 082 19 anton.celinsky@siea.gov.sk
  Chrenková Drahomíra       +421 / 32 74 082 11 drahomira.chrenkova@siea.gov.sk  
  Jarošová Daša       +421 / 32 74 082 19 dasa.jarosova@siea.gov.sk 
  Pugzik Milan       +421 / 32 74 082 12 milan.pugzik@siea.gov.sk
  Ušiaková Monika       +421 / 32 74 082 11 monika.usiakova@siea.gov.sk
 

Sekretariát

      +421 / 32

74 37447, 6

 

officetn@siea.gov.sk

 
Regionálna pobočka Banská Bystrica
  Chocholáček Jaroslav       +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
  Čunderlík Vincenc       +421 / 48 47 14 6 14 vincenc.cunderlik@siea.gov.sk
  Feriancová Jana       +421 / 48 47 14 6 04 jana.feriancova@siea.gov.sk 
  Chladná Anna       +421 / 48 47 14 6 04 anna.chladna@siea.gov.sk
  Lihan Tomáš       +421 / 48 47 14 6 04 tomas.lihan@siea.gov.sk
  Slezák Peter       +421 / 48 47 14 6 04 peter.slezak@siea.gov.sk
  Javoreková Daniela       +421/ 905 433 126   daniela.javorekova@siea.gov.sk 
  Stehlíková Lenka       +421/905 433 126   lenka.stehlikova@siea.gov.sk
  Uhrina Roman       +421 / 48 47 14 6 05 roman.uhrina@siea.gov.sk
  Veselovská Marcela       +421/905 433 126   marcela.veselovska@siea.gov.sk
 
Regionálna pobočka Košice
  Kehér Karol       +421 / 55 6782 53 2, 3 karol.keher@siea.gov.sk
  Cifra Slavomír       +421 / 55 6782 53 2, 3 slavomir.cifra@siea.gov.sk
  Gundzík Miroslav       +421 / 55 6782 53 2, 3 miroslav.gundzik@siea.gov.sk
  Fotopulos Andrea       +421 / 55 6782 53 2, 3 andrea.fotopulos@siea.gov.sk
  Nistor Juraj       +421 / 55 6782 53 2, 3 juraj.nistor@siea.gov.sk
  Platko Jozef       +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.platko@siea.gov.sk
  Skonc Jozef       +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.skonc@siea.gov.sk
  Tomašeková Beáta       +421 / 55 6782 53 2, 3 bea.tomasekova@siea.gov.sk
  Sekretariát       +421 / 55 6782 53 2, 3 officeke@siea.gov.sk
  fax       +421 / 55 6786 411    
 
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV
  Gombosová Danica       +421 / 2 58 248 401 danica.gombosova@siea.gov.sk
                 
Asistentky sekcie
 

Platt Ivica

     

+421 / 2

58 248

401

ivica.platt@siea.gov.sk

 

Takáčová Gabriela

     

+421 / 2

58 248

401

gabriela.takacova@siea.gov.sk

                 
Odbor riadenia OP
  Fiala Michal       +421 / 2 58 248 401 michal.fiala@siea.gov.sk
  Belyusová Mária       +421 / 2 58 248 401 maria.belyusova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie prípravy a implementácie národných projektov
  Kúdela Roman       +421 / 2 58 248 458 roman.kudela@siea.gov.sk
  Kováčová Jana       +421 / 2 58 248 458 jana.kovacova@siea.gov.sk 
  Farkas Marián       +421 / 2 58 248 458 marian.farkas@siea.gov.sk
  Chovancová Ivona       +421 / 2 58 248 458 ivona.chovancova@siea.gov.sk
  Hamšíková Renata       +421 / 2 58 248 265 renata.hamsikova@siea.gov.sk
  Rodina Pavol       +421 / 905 439 298   pavol.rodina@siea.gov.sk
  Sedlárová Mariana       +421 / 2 58 248 265 mariana.sedlarova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie posudzovania projektov
  Heldáková Slavomíra       +421 / 2 58 248 452 slavomira.heldakova@siea.gov.sk
  Dekiš Martin       +421 / 2 58 248 405 martin.dekis@siea.gov.sk 
  Džuganová Martina       +421 / 2 58 248 153 martina.dzuganova@siea.gov.sk
  Eisler Michal       +421 / 2 58 248 153 michal.eisler@siea.gov.sk 
  Gabriš Marián       +421 / 2 58 248 405 marian.gabris@siea.gov.sk 
  Ivan Michal       +421 / 2 58 248 418 ivan.michal@siea.gov.sk
  Janík Benkovská Katarína       +421 / 2 58 248 153 katarina.janik.benkovska@siea.gov.sk
  Kováčik Martin       +421 / 2 58 248 405 martin.kovacik@siea.gov.sk
  Kriaková Zuzana       +421 / 2 58 248 419 zuzana.kriakova@siea.gov.sk
  Mikolášová Silvia       +421 / 2 58 248 418 silvia.mikolasova@siea.gov.sk
  Strapatá Zuzana       +421 / 2 58 248 405 zuzana.strapata@siea.gov.sk
  Sekáč Igor       +421 / 2 58 248 419 igor.sekac@siea.gov.sk
  Suchaničová Blažena       +421 / 2 58 248 418 blazena.suchanicova@siea.gov.sk
  Takáč Tibor       +421 / 55 58 248 153 tibor.takac@siea.gov.sk 
  Zajac Michal       +421 / 2 58 248 418 michal.zajac@siea.gov.sk
                 
Oddelenie programovania a metodiky
  Džuganová Gabriela       +421 / 2 58 248 343 gabriela.dzuganova@siea.gov.sk
  Janegová Daniela       +421 / 2 58 248 207 daniela.janegova@siea.gov.sk 
  Matušicová Lucia       +421 / 2 58 248 343 lucia.matusicova@siea.gov.sk
  Milošovič Rastislav       +421 / 2 58 248 207 rastislav.milosovic@siea.gov.sk
  Tyko Ján       +421 / 2 58 248 207 jan.tyko@siea.gov.sk  
                 
Oddelenie monitorovania a hodnotenia OP
  Szalayová Zuzana       +421 / 2 58 248 415 zuzana.szalayova@siea.gov.sk
  Bašistová Marianna       +421 / 2 58 248 461 marianna.basistova@siea.gov.sk
  Juricová Silvia       +421 / 2 58 248 461 silvia.juricova@siea.gov.sk
  Momotjuk Natália       +421 / 2 58 248 461 natalia.momotjuk@siea.gov.sk
  Oravec Ján       +421 / 2 58 248 460 jan.oravec@siea.gov.sk 
  Semanická Simona       +421 / 2 58 248 459 simona.semanicka@siea.gov.sk 
  Siváková Lenka       +421 / 2 58 248 461 lenka.sivakova@siea.gov.sk 
  Švecová Ľuboslava       +421 / 2 58 248 459 luboslava.svecova@siea.gov.sk
  Mikušová Mária       +421 / 2 58 248 460 maria.mikusova@siea.gov.sk
  Hrúzová Natália       +421 / 2 58 248 460 natalia.hruzova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie pre informovanie a komunikáciu
  Lošonská Martina       +421 / 2 58 248 451 martina.losonska@siea.gov.sk
  Komiňáková Viera       +421 / 2 58 248 451 viera.kominakova@siea.gov.sk
  Menyhárt Ladislav       +421 / 2 58 248 462 ladislav.menyhart@siea.gov.sk 
  Murínová Zuzana       +421 / 2 58 248 451 zuzana.murinova@siea.gov.sk 
  Rakovská Denisa       +421 / 2 58 248 462 denisa .rakovska@siea.gov.sk
                 
Odbor implementácie projektov
  Pravdová Andrea       +421/905 304 142   andrea.pravdova@siea.gov.sk
  Klačanová Jana       +421/905 417 377   jana.klacanova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie implementácie
  František Schrenk       +421/918 458 090   frantisek.schrenk@siea.gov.sk
  Baláž Michal       +421/905 385 477   michal.balaz@siea.gov.sk
  Benčová Marta       +421/918 457 975   marta.bencova@siea.gov.sk
  Bielik Jozef       +421/917 637 925   jozef.bielik@siea.gov.sk
  Bočková Eva       +421/917 990 557   eva.bockova@siea.gov.sk
  Kasmanová Mária       +421/915 693 750   maria.kasmanova@siea.gov.sk
  Klec Adrián       +421/     adrian.klec@siea.gov.sk 
  Kopasová Alena       +421/907 951 436   alena.kopasova@siea.gov.sk
  Kopecká Lenka       +421/907 951 932   lenka.kopecka@siea.gov.sk
  Kružinský Tomáš       +421/905 385 503   tomas.kruzinsky@siea.gov.sk 
  Maderová Martina       +421/915 761 542   martina.maderova@siea.gov.sk
  Mičianová Katarína       +421/905 385 632   katarina.micianova@siea.gov.sk
  Miko Andrej       +421/917 588 449   andrej.miko@siea.gov.sk
  Ištóková Eva       +421/905 385 543   eva.istokova@siea.gov.sk 
  Moncman Miroslav       +421/917 248 000   miroslav.moncman@siea.gov.sk
  Navračič Andrej       +421/908 782 697   andrej.navracic@siea.gov.sk
  Klec Adrián       +421/905 465 838   adrian.klec@siea.gov.sk
  Kúdelová Michaela       +421/918 762 891   michaela.kudelova@siea.gov.sk  
  Obertašová Monika       +421/905 712 210   monika.obertasova@siea.gov.sk
  Pečenák Michal       +421/915 496 917   michal.pecenak@siea.gov.sk
  Pokojná Gabriela       +421 / 918 458 108   gabriela.pokojna@siea.gov.sk
  Sýkora Bruno       +421 / 905 385 567   bruno.sykora@siea.gov.sk
  Španová Jana       +421 / 907 952 586   jana.spanova@siea.gov.sk
  Zrubeková Silvia       +421 / 908 707 206   silvia.zrubekova@siea.gov.sk
  Bodický Ladislav       +421 / 2 58 248 456 ladislav.bodicky@siea.gov.sk 
  Stanko Igor       +421 / 2 58 248 456 igor.stanko@siea.gov.sk
                 
Referát oddelenia implementácie Banská Bystrica
  Slovík Ivan       +421 / 48 47 01 806 ivan.slovik@siea.gov.sk
  Donovalová Pavlína       +421 / 48 47 01 809 pavlina.donovalova@siea.gov.sk
  Chocholáčková Eva       +421 / 48 47 01 803 eva.chocholackova@siea.gov.sk
  Gašparcová Miroslava       +421 / 48 47 01 807 miroslava.gasparcova@siea.gov.sk 
  Mandáková Janka       +421 / 48 47 01 808 janka.mandakova@siea.gov.sk
  Mastišová Eva       +421 / 48 47 01 801 eva.mastisova@siea.gov.sk 
  Mičianová Eva       +421 / 48 47 01 811 eva.micianova@siea.gov.sk
  Miklošovičová Margaréta       +421 / 48 47 01 802 margareta.miklosovicova@siea.gov.sk
  Pajtíková Miriam       +421 / 48 47 01 810 miriam.pajtikova@siea.gov.sk
  Peťková Ľubica       +421 / 48 47 01 813 lubica.petkova@siea.gov.sk
  Rutšek Peter       +421 / 48 47 01 805 peter.rutsek@siea.gov.sk
  Valent Erik       +421 / 48 47 01 804 erik.valent@siea.gov.sk
                 
Referát oddelenia implementácie Košice
  Magočová Ivana       +421 / 55 6782 53 2, 3 ivana.magocova@siea.gov.sk
  Bandurová Tatiana       +421 / 55 6782 53 2, 3 tatiana.bandurova@siea.gov.sk
  Belová Drahoslava       +421 / 55 6782 53 2,3 drahoslava.belova@siea.gov.sk
  Cmaríková Sylvia       +421 / 55 6782 53 2,3 sylvia.cmarikova@siea.gov.sk 
  Franková Mária       +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.frankova@siea.gov.sk
  Gerberyová Helena       +421 / 55 6782 53 2, 3 helena.gerberyova@siea.gov.sk
  Jacková Alžbeta       +421 / 55 6782 532 2, 3 alzbeta.jackova@siea.gov.sk
  Pejková Jana       +421 / 55 6782 53 2, 3 jana.pejkova@siea.gov.sk
  Šmajdová Liliana       +421 / 55 6782 53 2, 3 liliana.smajdova@siea.gov.sk
                 
Oddelenie technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov
  Greššová Soňa       +421 / 2 58 248 469 sona.gressova@siea.gov.sk 
  Pařízková Zuzana       +421 / 2 58 248 409 zuzana.parizkova@siea.gov.sk
  Santer Martin       +421 / 2 58 248 417

martin.santer@siea.gov.sk 

  Sedlárová Jana       +421 / 2 58 248 417 jana.sedlarova@siea.gov.sk
  Solanka Pavol       +421 / 2 58 248 409 pavol.solanka@siea.gov.sk 
                 

Odbor podporných činností

  Ježeková Petra       +421 / 2 58 248 401 petra.jezekova@siea.gov.sk
  Večerková Zdenka       +421 / 2 58 248 414 zdenka.vecerkova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie právne          
  Biskupič Martin       +421 / 2 58 248 465 martin.biskupic@siea.gov.sk 
  Bittnerová Tatiana       +421 / 2 58 248 331 tatiana.bittnerova@siea.gov.sk
  Dvořáková Veronika       +421 / 2 58 248 410 veronika.dvorakova@siea.gov.sk
  Ducárová Katarína       +421 / 2 58 248 457 katarina.ducarova@siea.gov.sk 
  Hošeková Blanka       +421 / 2 58 248 410 blanka.hosekova@siea.gov.sk
  Kurincová Tatiana       +421 / 2 58 248 457 tatiana.kurincova@siea.gov.sk
  Pastiová Lucia       +421 / 2 58 248 331 lucia.pastiova@siea.gov.sk 
  Sojková Zuzana       +421 / 2 58 248 410 zuzana.sojkova@siea.gov.sk 
  Vanko Ladislav       +421 / 2 58 248 457 ladislav.vanko@siea.gov.sk
  Purdeš Miroslav       +421 / 2 58 248 410 miroslav.purdes@siea.gov.sk 
  Vášová Ružena       +421 / 2 58 248 414 ruzena.vasova@siea.gov.sk 
 
Oddelenie pre verejné obstarávanie
  Horváth Róbert       +421/915 761544   robert.horvath@siea.gov.sk
  Chudada Miroslav       +421/907 957706   miroslav.chudada@siea.gov.sk
  Kamenská Valéria       +421/905 385232   valeria.kamenska@siea.gov.sk
  Kadvanová Ružena       +421/905 466156   ruzena.kadvanova@siea.gov.sk
  Krausová Daniela             daniela.krausova@siea.gov.sk 
  Rakytová Annamária       +421/905 465747   annamaria.rakytova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie administratívnej podpory
  Fečko Peter       +421 / 2 58 248 454 peter.fecko@siea.gov.sk
  Albert Vladimír       +421 / 2 58 248 454 vladimir.albert@siea.gov.sk
  Baďurová Karin       +421 / 2 58 248 206 karin.badurova@siea.gov.sk
  Bondorová Eva       +421 / 2 58 248 206 eva.bondorova@siea.gov.sk
  Mitrová Mária       +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.mitrova@siea.gov.sk
  Simóová Gabriela       +421 / 2 58 248 216 gabriela.simoova@siea.gov.sk
  Štibraná Eva       +421 / 48 47 01 800 eva.stibrana@siea.gov.sk
  Valášková Petronela       +421 / 2 58 248 206 petronela.valaskova@siea.gov.sk
  Melicháreková Božena       +421/905 417366   bozena.melicharekova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie koordinácie auditov a certifikačných overovaní
  Prachárová Mária       +421 / 2 58 248 152 maria.pracharova@siea.gov.sk
  Hlubíková Alena       +421 / 2 58 248 152 alena.hlubikova@siea.gov.sk 
 

Budova Bajkalská 27

  centrála (vrátnica)       +421 / 2 58 248 111 mobil: 0915/ 488 732
  údržba       +421 / 2 58 248 122  
                  
© 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).