Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Kontakty

fb_logo

Kontakty SIEA


Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019

e-mail: office@siea.gov.sk, web: www.siea.sk

Podávanie žiadostí 

Úradné hodiny a kontakty Sekcie štrukturálnych fondov EÚ

Otázky týkajúce sa registrácie zariadení a zhotoviteľov v rámci projektu Zelená domácnostiam

Otázky domácností týkajúce sa výberu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a možnosti čerpanie podpory

Ostatné otázky týkajúce podpory zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Kvalita životného prostredia: e-mail: esif@siea.gov.sk, tel.: +421/2 58 248 343.

Otázky týkajúce podpory zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Výskum a inovácie: email: opvai@siea.gov.sk, tel.: +421/2 58 248 343.
 

Pracoviská SIEA

 

 Priezvisko, meno predvoľbatel. čísloklapkae-mailová adresa
 
Generálna riaditeľka
 

Gavorová Svetlana

  +421 / 2 58 248 344

office@siea.gov.sk  

 

Kancelária generálnej riaditeľky

  Latkoczyová Veronika   +421 / 2 58 248 345 veronika.latkoczyova@siea.gov.sk
  Stovíčková Jana   +421 / 2 58 248 345 jana.stovickova@siea.gov.sk 
  Fax (sekretariát GR):   +421 / 2 53 421 019 office@siea.gov.sk
  Pavlík Milan   +421 / 2 58 248 322 milan.pavlik@siea.gov.sk  
  Polláková Iveta   +421 / 2 58 248 248 iveta.pollakova@siea.gov.sk
  Krajčová Andrea   +421 / 2 58 248 150 andrea.krajcova@siea.gov.sk 
  Škvarka Roman   +421 / 2 58 248 150 roman.skvarka@siea.gov.sk 
Personálne oddelenie
  Celláryová Michaela   +421 / 2 58 248 328 michaela.cellaryova@siea.gov.sk
 
Odbor kontroly    +421 / 2 58 248 345 kontrola@siea.gov.sk
 
Oddelenie komunikácie
  Stanislav Jurikovič   +421 /  2 58 248 202 stanislav.jurikovic@siea.gov.sk 

Referát komunikácie

         
 

Pálková Sylvia

  +421 / 2 58 248 404

sylvia.palkova@siea.gov.sk

           

Oddelenie marketingových činností

         
 

Vrtielová Zuzana

  +421 / 908 177 579   zuzana.vrtielova@siea.gov.sk
 

Ásványiová Martina

  +421 / 907 992 705  

martina.asvanyiova@siea.gov.sk

 

Rodina Pavol

  +421 / 905 439298  

pavol.rodina@siea.gov.sk

 

Prelovská Katarína

  +421 / 2 58 248 155

katarina.prelovska@siea.gov.sk

 

Kamenská Valéria

  +421 / 2 58 248 248

valeria.kamenska@siea.gov.sk 

 

Helešová Dušana

  +421 / 32 64 209 81

dusana.helesova@siea.gov.sk

 

Pevná Mária

  +421 / 32 64 209 81

maria.pevna@siea.gov.sk

 

Ilovič Michal

  +421 / 48 47 14 6 05

michal.ilovic@siea.gov.sk

 

Rutšeková Renáta

  +421 / 48 47 14 6 05

renata.rutsekova@siea.gov.sk

  Veverka Matej   +421 / 48 47 14 6 05 matej.veverka@siea.gov.sk
  Fotopulos Andrea   +421 / 55 6782 53 2, 3  andrea.fotopulos@siea.gov.sk
  Kočanová Slávka   +421 / 55 6782 53 2, 3 slavka.kocanova@siea.gov.sk
  Kottferová Nikola   +421 / 55 6782 53 2, 3 nikola.kottferova@siea.gov.sk
 

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU

 

Bezplatná poradenská linka

  +421/800 199 399  
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín     poradenstvo.tn@siea.gov.sk 
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská Bystrica   poradenstvo.bb@siea.gov.sk 
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice     poradenstvo.ke@siea.gov.sk 
             
Oddelenie medzinárodnej spolupráce
  Artur Bobovnický   +421 / 2 58 248 205 artur.bobovnicky@siea.gov.sk 
  Németh Michal   +421 / 917 454 293   michal.nemeth@siea.gov.sk
  Magyar Ján   +421 / 908 735 818   jan.magyar@siea.gov.sk
             
 
SEKCIA EKONOMICKÁ
 
Odbor ekonomický   +421 / 2 58 248 317 ekonomika@siea.gov.sk
Odbor vnútornej správy   +421 / 2 58 248 326 vnutornasprava@siea.gov.sk 
Odbor informatiky   +421 / 2 58 248 411 it@siea.gov.sk
 
SEKCIA INOVÁCIÍ
      +421 / 2 58 248 406 inovacie@siea.gov.sk
 
SEKCIA ENERGETICKÝCH ČINNOSTÍ
 
  Chocholáček Jaroslav   +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
 
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
  Šoltésová Kvetoslava   +421 / 48 4 142 656 kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk
  Knapko Ivan   +421 / 48 4 142 546 ivan.knapko@siea.gov.sk
  Doušek Tomáš   +421 / 48 4 142 625 tomas.dousek@siea.gov.sk
  Slančík Andrej   +421 / 48 4 142 655 andrej.slancik@siea.gov.sk
  Kosová Diana   +421 / 48 4 142 625 diana.kosova@siea.gov.sk
  Fax   +421 / 48 4 142 631  
 
Odbor ostatných podporných programov
      +421 / 905         390 596 peter.kovar@siea.gov.sk
 
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
  Štibraný Peter   +421 / 48 47 14 6 31 peter.stibrany@siea.gov.sk 
  Janotová Monika   +421 / 48 47 14 6 30 monika.janotova@siea.gov.sk 
  Vajdová Miroslava   +421 / 48 47 14 6 30 miroslava.vajdova@siea.gov.sk
 
Regionálna pobočka Trenčín
  Půlpánová Soňa   +421 / 32 74 082 12 sona.pulpanova@siea.gov.sk
  Čelinský Anton   +421 / 32 74 082 19 anton.celinsky@siea.gov.sk
  Pugzik Milan   +421 / 32 74 082 21 milan.pugzik@siea.gov.sk
  Ušiaková Monika   +421 / 32 74 082 11 monika.usiakova@siea.gov.sk
 

Sekretariát

  +421 / 32

74 37447, 6

 

officetn@siea.gov.sk

  Fax   +421 / 32 74 082 22  
 
Regionálna pobočka Banská Bystrica
  Chocholáček Jaroslav   +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
  Čunderlík Vincenc   +421 / 48 47 14 6 14 vincenc.cunderlik@siea.gov.sk
  Chladná Anna   +421 / 48 47 14 6 04 anna.chladna@siea.gov.sk
  Kollár Branislav   +421 / 905 433 126 branislav.kollar@siea.gov.sk 
  Lihan Tomáš   +421 / 48 47 14 6 04 tomas.lihan@siea.gov.sk 
  Slezák Peter   +421 / 48 47 14 6 04 peter.slezak@siea.gov.sk 
  Stehlíková Lenka   +421905 433 126 lenka.stehlikova@siea.gov.sk 
  Uhrina Roman   +421 / 48 47 14 6 05 roman.uhrina@siea.gov.sk
  Veselovská Marcela   +421/905 433 126 marcela.veselovska@siea.gov.sk 
 
Regionálna pobočka Košice
  Kehér Karol   +421 / 55 6782 53 2, 3 karol.keher@siea.gov.sk
  Cifra Slavomír   +421 / 55 6782 53 2, 3 slavomir.cifra@siea.gov.sk
  Gundzík Miroslav   +421 / 55 6782 53 2, 3 miroslav.gundzik@siea.gov.sk
  Nistor Juraj   +421 / 55 6782 53 2, 3 juraj.nistor@siea.gov.sk
  Platko Jozef   +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.platko@siea.gov.sk
  Skonc Jozef   +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.skonc@siea.gov.sk
  Tomašeková Beáta   +421 / 55 6782 53 2, 3 bea.tomasekova@siea.gov.sk
  Sekretariát   +421 / 55 6782 53 2, 3 officeke@siea.gov.sk
  fax   +421 / 55 6786 411    
 
SEKCIA ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ
  Gombošová Danica   +421 / 2 58 248 401 danica.gombosova@siea.gov.sk 
             
Asistentka sekcie Štrukturálnych fondov EÚ
 

Takáčová Gabriela

Platt Ivica

 

+421 / 2

+421 / 2

58 248

58 248 

401

401

gabriela.takacova@siea.gov.sk 

ivica.platt@siea.gov.sk   

             
Odbor implementácie a monitorovania projektov
  Fiala Michal   +421 / 2 58 248 401 michal.fiala@siea.gov.sk 
             
Oddelenie projektového riadenia
Regionálne pracovisko Bratislava
  Bašistová Marianna   +421 / 2 58 248 415 marianna.basistova@siea.gov.sk 
  Baumerthová Michaela   +421 / 2 58 248 451 michaela.baumerthova@siea.gov.sk 
  Bodický Ladislav   +421 / 2 58 248 410 ladislav.bodicky@siea.gov.sk 
  Farkas Marián   +421 / 2 58 248 458 marian.farkas@siea.gov.sk 
  Hamšíková Renata   +421 / 2 58 248 265 renata.hamsikova@siea.gov.sk
  Heldáková Slavomíra   +421 / 2 58 248 265 slavomira.heldakova@siea.gov.sk
  Chovancová Ivona   +421 / 2 58 248 458 ivona.chovancova@siea.gov.sk
  Kováčová Jana   +421 / 2 58 248 458 jana.kovacova@siea.gov.sk  
  Kúdela Roman   +421 / 2 58 248 458 roman.kudela@siea.gov.sk
  Mičianová Katarína   +421 / 2 58 248  410 katarina.micianova@siea.gov.sk   
  Miko Andrej   +421 / 2 58 248 410 andrej.miko@siea.gov.sk
  Mikolášová Silvia   +421 / 2 58 248 152 silvia.mikolasova@siea.gov.sk  
  Mikušová Mária   +421 / 2 58 248 415 maria.mikusova@siea.gov.sk
  Novosadová Michaela   +421 / 2 58 248 451 michaela.novosadova@siea.gov.sk
  Pařízková Zuzana   +421 / 2 58 248 415 zuzana.parizkova@siea.gov.sk
  Zajac Michal   +421 / 2 58 248 410 michal.zajac@siea.gov.sk 
Regionálne precovisko Trenčín   
  Ježíková Eliška   +421 / 32 74 082 15 eliska.jezikova@siea.gov.sk
  Kollárová Lenka   +421 / 32 74 082 14 lenka.kollarova@siea.gov.sk
  Piknová Jana   +421 / 32 74 082 17 jana.piknova@siea.gov.sk  
  Súľovská Karolína   +421 / 32 74 082 15 karolina.sulovska@siea.gov.sk 
  Vaňová Alena   +421 / 32 74 082 17 alena.vanova@siea.gov.sk
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
  Donovalová Pavlína   +421 / 48 47 01 809 pavlina.donovalova@siea.gov.sk 
  Chocholáčková Eva   +421 / 48 47 01 803 eva.chocholackova@siea.gov.sk 
  Štibraná Eva   +421 / 48 47 01 800 eva.stibrana@siea.gov.sk
  Mandáková Janka   +421 / 48 47 01 808 janka.mandakova@siea.gov.sk 
  Miklošovičová Margaréta   +421 / 48 47 01 802 margareta.miklosovicova@siea.gov.sk
Regionálne pracovisko Košice
  Magočová Ivana   +421 / 55 6782 53 2, 3 ivana.magocova@siea.gov.sk
  Mitrová Mária   +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.mitrova@siea.gov.sk
  Pejková Jana   +421 / 55 6782 53 2, 3 jana.pejkova@siea.gov.sk 
  Suchaničová Blažena   +421 / 55 6782 53 2, 3 blazena.suchanicova@siea.gov.sk
             
Referát administrácie a registratúry projektov
  Bondorová Eva   +421 / 2 58 248 206 eva.bondorova@siea.gov.sk
  Baďurová Karin   +421 / 2 58 248 206 karin.badurova@siea.gov.sk
  Belyusová Mária   +421 / 2 58 248 401 maria.belyusova@siea.gov.sk
  Ivan Michal   +421 / 2 58 248 206 michal.ivan@siea.gov.sk 
  Simóová Gabriela   +421 / 2 58 248 216 gabriela.simoova@siea.gov.sk
  Valášková Petronela   +421 / 2 58 248 206 petronela.valaskova@siea.gov.sk
             
  Oddelenie monitoringu          
  Szalayová Zuzana   +421 / 2 58 248 460 zuzana.szalayova@siea.gov.sk  
             
Referát monitorovania projektov pre podporu inovácií    
  Juricová Silvia   +421 / 2 58 248 459 silvia.juricova@siea.gov.sk
  Matu Peter   +421 / 2 58 248 460 peter.matu@siea.gov.sk 
  Švecová Ľuboslava   +421 / 2 58 248 459 luboslava.svecova@siea.gov.sk
             
Referát monitorovania projektov pre energetiku a cestovný ruch
  Lošonská Martina    +421 / 2  58 248 461 martina.losonska@siea.gov.sk
  Kováčik Martin   +421 / 2 58 248 461 martin.kovacik@siea.gov.sk
  Maderová Martina   +421 / 2 58 248 461 martina.maderova@siea.gov.sk
  Momotjuk Natália   +421 / 2 58 248 461 natalia.momotjuk@siea.gov.sk
 
Odbor finančného riadenia projektov
  Pravdová Andrea    +421 / 2  58 248  401  andrea.pravdova@siea.gov.sk
 
Oddelenie finančného riadenia projektov
  Džuganová Gabriela   +421 / 2 58 248 123 gabriela.dzuganova@siea.gov.sk
Regionálne pracovisko Bratislava
  Baláž Michal   +421 / 2 58 248 419 michal.balaz@siea.gov.sk 
  Bielik Jozef   +421 / 2 58 248 456 jozef.bielik@siea.gov.sk 
  Bittnerová Tatiana   +421 / 2 58 248 153 tatiana.bittnerova@siea.gov.sk
  Hulmanová Anna   +421 / 2 58 248 331 anna.hulmanova@siea.gov.sk  
  Kasmanová Mária   +421 / 2 58 248  410 maria.kasmanova@siea.gov.sk 
  Matušicová Lucia   +421 / 2 58 248 123 lucia.matusicova@siea.gov.sk
  Obertašová Monika   +421 / 2 58 248 153 monika.obertasova@siea.gov.sk
  Pečenák Michal   +421 / 2 58 248 331 michal.pecenak@siea.gov.sk
  Schrenk František   +421 / 2 58 248 153 frantisek.schrenk@siea.gov.sk
  Španová Jana   +421 / 2 58 248 418 jana.spanova@siea.gov.sk
  Zrubeková Silvia   +421 / 2 58 248 153 silvia.zrubekova@siea.gov.sk 
Regionálne pracovisko Trenčín
  Bieliková Magdaléna   +421 / 32 74 082 20 magdalena.bielikova@siea.gov.sk
  Lukačková Dagmar   +421 / 32 74 082 16 dagmar.lukackova@siea.gov.sk
  Šlapka Branislav   +421 / 32 74 082 16 branislav.slapka@siea.gov.sk
  Vavríková Katarína   +421 / 32 74 082 16 katarina.vavrikova@siea.gov.sk
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
  Pajtíková Miriam   +421 / 48 47 01 810 miriam.pajtikova@siea.gov.sk
  Peťková Ľubica   +421 / 48 47 01 813 lubica.petkova@siea.gov.sk 
  Rutšek Peter   +421 / 48 47 01 805 peter.rutsek@siea.gov.sk
  Slovík Ivan   +421 / 48 47 01 806 ivan.slovik@siea.gov.sk
Regionálne pracovisko Košice
  Bandurová Tatiana   +421 / 55 6782 53 2, 3 tatiana.bandurova@siea.gov.sk
  Gerberyová Helena   +421 / 55 6782 53 2, 3 helena.gerberyova@siea.gov.sk
  Jacková Alžbeta   +421 / 55 6782 532 2, 3 alzbeta.jackova@siea.gov.sk 
             
Oddelenie finančného overovania
             
Regionálne pracovisko Bratislava
  Benčová Marta   +421 / 2 58 248 153 marta.bencova@siea.gov.sk 
  Bočková Eva   +421 / 2 58 248 456 eva.bockova@siea.gov.sk
  Kopasová Alena   +421 / 2 58 248 418 alena.kopasova@siea.gov.sk  
  Kopecká Lenka   +421 / 2 58 248 418 lenka.kopecka@siea.gov.sk 
  Kružinský Tomáš   +421 / 2 58 248 418 mailto:tomas.kruzinsky@siea.gov.sk  
  Miklóšová Eva   +421 / 2 58 248 419 eva.miklosova@siea.gov.sk 
  Moncman Miroslav   +421 / 2 58 248 331 miroslav.moncman@siea.gov.sk
  Navračič Andrej   +421 / 2 58 248 331 andrej.navracic@siea.gov.sk
  Pokojná Gabriela   +421 / 2 58 248 418 gabriela.pokojna@siea.gov.sk 
  Rybárová Zuzana   +421 / 2 58 248 417 zuzana.rybarova@siea.gov.sk 
  Sedlárová Jana   +421 / 2 58 248 417 jana.sedlarova@siea.gov.sk 
  Sýkora Bruno   +421 / 2 58 248 410 bruno.sykora@siea.gov.sk  
Regionálne pracovisko Trenčín
  Mináriková Daniela   +421 / 32 74 082 20 daniela.minarikova@siea.gov.sk
 

Stanko Igor

  +421 / 32 74 082

18

igor.stanko@siea.gov.sk

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
  Mičianová Eva   +421 / 48 47 01 811 eva.micianova@siea.gov.sk
  Valent Erik    +421 / 48 47 01 811 erik.valent@siea.gov.sk 
Regionálne pracovisko Košice
  Franková Mária   +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.frankova@siea.gov.sk
  Šmajdová Liliana   +421 / 55 6782 53 2, 3 liliana.smajdova@siea.gov.sk 
             
 

Odbor podporných činností

  Ježeková Petra   +421 / 2  58 248  401 petra.jezekova@siea.gov.sk 
             
Oddelenie právne          
  Albert Vladimír   +421 / 2  58 248  409 vladimir.albert@siea.gov.sk
  Bojkovská Nikoleta   +421 / 2 58 248 405 nikoleta.bojkovska@siea.gov.sk
  Dvořáková Veronika   +421 / 2 58 248 462 veronika.dvorakova@siea.gov.sk 
  Fečko Peter   +421 / 2 58 248 462 peter.fecko@siea.gov.sk
  Hošeková Blanka   +421 / 2 58 248 462 blanka.hosekova@siea.gov.sk
  Kováčová Martina   +421 / 2 58 248 326 martina.kovacova@siea.gov.sk
  Kurincová Tatiana   +421 / 2 58 248 405 tatiana.kurincova@siea.gov.sk
  Petránková Barbora   +421 / 2 58 248  405 barbora.petrankova@siea.gov.sk
  Soták Ján   +421 / 2 58 248 409 jan.sotak@siea.gov.sk
  Vanko Ladislav   +421 / 2 58 248 405 ladislav.vanko@siea.gov.sk
  Zemanová Alena   +421 / 2 58 248 469 alena.zemanova@siea.gov.sk 
 
Oddelenie pre verejné obstarávanie
  Belová Drahoslava   +421 / 55 6782 53 2,3 drahoslava.belova@siea.gov.sk
  Gallová Eva   +421 / 2  58 248 414 eva.gallova@siea.gov.sk 
  Horváth Róbert   +421 / 2 58 248 457 robert.horvath@siea.gov.sk
  Chudada Miroslav   +421 / 2 58 248 457 miroslav.chudada@siea.gov.sk
  Kadvanová Ružena   +421 / 2 58 248 414 ruzena.kadvanova@siea.gov.sk  
  Kroupa Cyril    +421 / 2 58 248 465 cyril.kroupa@siea.gov.sk 
 

Budova Bajkalská 27

  centrála (vrátnica)   +421 / 2 58 248 111 mobil: 0915/ 488 732
  údržba   +421 / 2 58 248 122  
             

 
 
© 2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).