Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Kontakty

fb_logo

Kontakty SIEA


Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019

e-mail: office@siea.gov.sk, web: www.siea.sk

Podateľňa, podávanie žiadostí

Pracoviská SIEA

Úradné hodiny a kontakty Sekcie štrukturálnych fondov EÚ

 

 Priezvisko, meno   predvoľbatel. čísloklapkae-mailová adresa
 
Generálna riaditeľka
 

Velická Alexandra

      +421 / 2 58 248 344

office@siea.gov.sk

 

KANCELÁRIA GENERÁLNEJ RIADITEĽKY

  Smilková Lýdia       +421 / 2 58 248 345 lydia.smilkova@siea.gov.sk  
  Latkoczyová Veronika       +421 / 2 58 248 345 veronika.latkoczyova@siea.gov.sk
  Mareš Alica       +421 / 2 58 248 345 alica.mares@siea.gov.sk 
  Fax (sekretariát GR):       +421 / 2 53 421 019 office@siea.gov.sk
  Senková Jana       +421 / 2 58 248 207 jana.senkova@siea.gov.sk
Pavlík Róbert +421 / 2 58 248 207 robert.pavlik@siea.gov.sk
  Remišová Marta       +421 / 907 727 809   marta.remisova@siea.gov.sk
                 
Komunikační manažéri     
  Stanislav Jurikovič       +421 / 2 58 248 202 stanislav.jurikovic@siea.gov.sk
 

Pálková Sylvia

      +421 / 2 58 248 404

sylvia.palkova@siea.gov.sk

Manažéri pre ľudské zdroje
  Celláryová Michaela       +421 / 2 58 248 328 michaela.cellaryova@siea.gov.sk
Valachovičová Adriana +421 / 2 58 248 155 adriana.valachovicova@siea.gov.sk
  Valettová Sandra       +421 / 2 58 248 118 sandra.valettova@siea.gov.sk
                 
SEKCIA FINANCOVANIA A SPRÁVY
  Pavlík Milan       +421 / 2 58 248 150 sfs@siea.gov.sk 
  Šramelová Lucia       +421 / 2 58 248 150 lucia.sramelova@siea.gov.sk 
 
  Kováčová Martina       +421 / 2 58 248 248 martina.kovacova@siea.gov.sk
  Felcanová Svetluša       +421 / 2 58 248 248 svetlusa.felcanova@siea.gov.sk 
  Gomboš Tivadar       +421 / 2 58 248 406 tivadar.gombos@siea.gov.sk 
  Vašeková Michaela       +421 / 2 58 248 248 michaela.vasekova@siea.gov.sk
                 
Odbor právnej podpory
  Škvarka Roman       +421 / 2 58 248 240 roman.skvarka@siea.gov.sk
  Beňo Peter       +421 / 2 58 248 240 peter.beno@siea.gov.sk 
  Kučerková Cvetana       +421 / 2 58 248 205 cvetana.kucerkova@siea.gov.sk
  Tonkovičová Viera       +421 / 2 58 248 205 viera.tonkovicova@siea.gov.sk 
                 
Odbor ekonomický  
  Cuprišinová Jana       +421 / 2 58 248 323  ekonomika@siea.gov.sk 
 
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
  Minarovičová Soňa       +421 / 2 58 248 235 sona.minarovicova@siea.gov.sk 
Beranová Slávka +421 / 2 58 248 118 slavka.beranova@siea.gov.sk
  Gönczöl Ladislav       +421 / 2 58 248 118 ladislav.gonczol@siea.gov.sk 
  Haláková Simona       +421 / 2  58 248  118 simona.halakova@siea.gov.sk  
  Jarová Veronika       +421 / 2 58 248 317 veronika.jarova@siea.gov.sk  
  Knutová Mária       +421 / 2 58 248 317 maria.knutova@siea.gov.sk 
  Polepilová Andrea       +421 / 2 58 248 317 andrea.polepilova@siea.gov.sk  
  Ševčíková Monika       +421 / 2 58 248 330 monika.sevcikova@siea.gov.sk  
Škulecová Anna +421 / 2 58 248 118 anna.skulecova@siea.gov.sk
  Mareková Jana       +421 / 2 58 248 317 jana.marekova@siea.gov.sk 
                 
 Oddelenie technickej pomoci     
Urminská Marcela +421 / 2 58 248 marcela.urminska@siea.gov.sk
  Rybárová Zuzana       +421 / 2 58 248 417 zuzana.rybarova@siea.gov.jk 
  Kováčiková Jana       +421 / 2 58 248 417 jana.kovacikova@siea.gov.sk 
  Pařízková Zuzana       +421 / 2 58 248 409 zuzana.parizkova@siea.gov.sk
Sabóová Edita +421 / 2 58 248 409 edita.saboova@siea.gov.sk
Santer Martin +421 / 2 58 248 417 martin.santer@siea.gov.sk
Sedlárová Jana +421 / 2 58 248 417 jana.sedlarova@siea.gov.sk
                 
Odbor informatiky     
  Koleňák Ľuboš        +421 / 2 58 248 411  it@siea.gov.sk
  Fábry Vladimír       +421 / 2 58 248 412 it@siea.gov.sk
  Mesárošová Janka       +421 / 2 58 248  411 it@siea.gov.sk
  Penciak Pavol       +451 / 48 4142 456 pavol.penciak@siea.gov.sk 
                 
Odbor vnútornej správy
  Brichtová Jana       +421 / 2 58 248 570 vnutornasprava@siea.gov.sk 
  Antalová Romana       +421 / 2 58 248  326 romana.antalova@siea.gov.sk
  Bobačicová Martina       +421 / 2 58 248 326 martina.bobacicova@siea.gov.sk 
  Čamaj Miroslav       +421 / 2 58 248 222 miroslav.camaj@siea.gov.sk 
  Donnerová Daniela       +421 / 2 58 248 222 daniela.donnerova@siea.gov.sk 
  Gyenes František       +421 / 2 58 248 122 frantisek.gyenes@siea.gov.sk 
  Ježek Milan       +421 / 2 58 248 151 milan.jezek@siea.gov.sk 
  Kochan Ronald       +421 / 2 58 248 151 ronald.kochan@siea.gov.sk 
  Fedorová Zuzana       +421 / 2 58 248 326 zuzana.fedorova@siea.gov.sk
  Štefunko Miroslav       +421 / 2 58 248 406 miroslav.stefunko@siea.gov.sk 
           
Odbor kontroly   +421 /915 693 752   kontrola@siea.gov.sk
           

Odbor marketingových činností

         
Vrtielová Zuzana +421 / 908 177 579 zuzana.vrtielova@siea.gov.sk
  Jahja Lindita        +421/ 918  459 670    lindita.jahja@siea.gov.sk 

Oddelenie marketingu

 

Ásványiová Martina

      +421 / 907 992 705  

martina.asvanyiova@siea.gov.sk

 

Friebertová Simona

      +421 / 918 424 803   simona.friebertova@siea.gov.sk

Opartyová Monika

+421 / 917 113 804 momika.opartyova@siea.gov.sk
 

Sivák Jakub

      +421 / 917 247 000   jakub.sivak@siea.gov.sk  
  Rodina Pavol       +421 / 905 439 298   pavol.rodina@siea.gov.sk
Oddelenie podporných činností
Futóová Soňa +421 /905 869 316 sona.futoova@siea.gov.sk
Prelovská Katarína +421 / 905 488 346 katarina.prelovska@siea.gov.sk
Pivoň Ľubor +421 / 908 624 554 lubor.pivon@siea.gov.sk
Pokojný Vladimír +421 /905 865 832 vladimir.pokojny@siea.gov.sk
  Szabadosová Petra        +421 / 907 110 964   petra.szabadosova@siea.gov.sk
                 
Oddelenie poradenstva NP ŽIŤ ENERGIOU
 

Bezplatná poradenská linka

      +421 / 800 199 399  

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská Bystrica

poradenstvo.bb@siea.gov.sk
 

Ilovič Michal

    +421 / 48 47 14 6 05

michal.ilovic@siea.gov.sk

Mareš Jozef +421 / 48 47 14 6 05 jozef.mares@siea.gov.sk
  Veverka Matej       +421 / 48 47 14 6 05 matej.veverka@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Bratislava    poradenstvo.ba@siea.gov.sk 
 

Martin Patrik

      +421/ 908 982 014   patrik.martin@siea.gov.sk  
 

Sekanová Andrea

      +421/ 905 292 553  

andrea.sekanova@siea.gov.sk 

 Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín       poradenstvo.tn@siea.gov.sk
 

Lešinská Martina

      +421 / 32  64 209  81 

martina.lesinska@siea.gov.sk 

 

Pevná Mária

      +421 / 32 64 209 81

maria.pevna@siea.gov.sk

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Žilina

Liptáková Katarína

 Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice        poradenstvo.ke@siea.gov.sk 
  Hendrichovská Lucia       +421 / 55 6782 53 2, 3 lucia.hendrichovska@siea.gov.sk 
  Kočanová Slávka       +421 / 55 6782 53 2, 3 slavka.kocanova@siea.gov.sk
  Kottferová Nikola       +421 / 55 6782 53 2, 3 nikola.kottferova@siea.gov.sk
                 
Odbor Program Bohunice
  Kovář Peter       +421 / 905 578 481   peter.kovar@siea.gov.sk
  Gallová Cecília       +421 / 917 525 799   cecilia.gallova@siea.gov.sk 
  Harčár Marek        +421 / 918 762 827   marek.harcar@siea.gov.sk 
Tomanová Čergeťová Ivana
 
SEKCIA INOVÁCIÍ A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
  Bobovnický Artur       +421 / 905 985 937   artur.bobovnicky@siea.gov.sk
Géhriová Simona +421 / 907 122 646 simona.gehriova@siea.gov.sk
                 
Odbor programov a analýz
  Borza Vladimír       +421 / 907 988 316   vladimir.borza@siea.gov.sk 
  Harnišová Eva       +421 / 905 403 637   eva.harnisova@siea.gov.sk 
  Magulová Renáta       +421 / 917 245 699   renata.magulova@siea.gov.sk 
  Ružičková Katarína        +421 / 905 371 194    katarina.ruzickova@siea.gov.sk 
  Vavrdová Alexandra       +421 / 905 923 127   alexandra.vavrdova@siea.gov.sk 
  Adamovsky Peter       +421 / 907 212 218   peter.adamovsky@siea.gov.sk 
Kozmon František +421 / 907 214 599 frantisek.kozmon@siea.gov.sk
  Mühl Michal        +421 / 919 990 401   michal.muhl@siea.gov.sk
Odbor medzinárodnej spolupráce
Laktiš Stanislav +421 / 918 857 550 stanislav.laktis@siea.gov.sk
  Magyar Ján       +421 / 908 735 818   jan.magyar@siea.gov.sk
   Rašla Igor              igor.rasla@siea.gov.sk
Odbor zvýšenia inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky - Národný projekt ZIVSE
Saksa Dušan +421 / 918 401 513 dusan.saksa@siea.gov.sk
Polčicová Simona +421/ 905  390 549 simona.polcicova@siea.gov.sk
Gregor Michal +421/ 905 385 477 michal.gregor@siea.gov.sk
                 
Oddelenie podujatí a komunikácie - Národný projekt ZIVSE
  Šturmankin Artur        +421 / 905 922 882   artur.sturmankin@siea.gov.sk  
Bohušová Alina  +421 / 907 114 850 alina.bohusova@siea.gov.sk
  Balcerčík Peter        +421 / 918 116 974   peter.balcercik@siea.gov.sk
  Drahošová Martina        +421 / 915 496 917   martina.drahosova@siea.gov.sk 
  Heglasova Jana        +421/ 905 922 881   jana.heglasova@siea.gov.sk 
  Hrochová Petra        +421 / 915 572 153   petra.hrochova@siea.gov.sk 
Lacúch Ľubomír  +421 / 915 990 403 lubomir.lacuch@siea.gov.sk
Mašlonka Ľuboš +421/ 905 929 983 lubos.maslonka@siea.gov.sk
Šulgan Branislav  +421 / 907 190 325 branislav.sulgan@siea.gov.sk
                 
Oddelenie konzultačných aktivít - Národný projekt ZIVSE
  Varadínek Tomáš        +421 / 905 923 157   tomas.varadinek@siea.gov.sk 
Cipka Peter +421 / 908 162 632 peter.cipka@siea.gov.sk
  Havettová Adriana        +421 / 915  571 668   adriana.havettova@siea.gov.sk 
Janeček Vladimír  +421 / 908 677 132 vladimir.janecek@siea.gov.sk
Gregor Michal +421/ 905 385 477 michal.gregor@siea.gov.sk
Matejčík Miroslav +421 /907 144 588 miroslav.matejcik@siea.gov.sk
Petrík Juraj  +421 / 905 292 536 juraj.petrik@siea.gov.sk
Rybovič Andrej +421 / 907  144 397 andrej.rybovic@siea.gov.sk
  Škraková Tatiana         +421 / 907  211 432   tatiana.skrakova@siea.gov.sk 
Šufáková Dušana  + 421 / 917 871 690 dusana.sufakova@siea.gov.sk
  Šuhajová Lucia        +421 / 908 533 490   lucia.suhajova@siea.gov.sk 
                 
Odbor podpory kreatívneho priemyslu - Národný projekt PRKP
  Kolevská Petronela       +421 / 907 173 275   petronela.kolevska@siea.gov.sk 
  Mikušová Edita       +421 / 907 107 890   edita.mikusova@siea.gov.sk 
  Poláchová Kristína       +421 / 908 725 654   kristina.polachova@siea.gov.sk 
Oddelenie podujatí a komunikácie - Národný projekt PRKP
  Tibenská Simona       +421 / 908 676 187   simona.tibenska@siea.gov.sk 
Kadlec Lukáš +421 / 907 216 103 lukas.kadlec@siea.gov.sk
Romanová Jana +421 / 907 866 128 jana.romanova@siea.gov.sk
Štec Marián +421 / 915 825 811 marian.stec@siea.gov.sk
  Vavrincová Irena       +421 / 918  413 363   irena.vavrincova@siea.gov.sk 
Tury Juraj +421 / 918 413 363 juraj.tury@siea.gov.sk
                 
Oddelenie podporných mechanizmov - Národný projekt PRKP
  Giertlová Anna        +421 / 907 125 987   anna.giertlova@siea.gov.sk 
Babiaková Monika +421 / 905 929 864 monika.babiakova@siea.gov.sk
Bihari Ján +421 / 907 826 677 jan.bihari@siea.gov.sk
Gajdoš Ľubomír  +421 / 918 459 658 lubomir.gajdos@siea.gov.sk
Gajarská Zora +421 / 907 893 772 zora.gajarska@siea.gov.sk
  Jendrušová Vladimíra       +421 / 905 465 747   vladimira.jendrusova@siea.gov.sk
  Kyselicová Lenka       +421 / 917 742 689   lenka.kyselicova@siea.gov.sk 
Moravčíková  Miriama +421 / 907 191 050 miriama.moravcikova@siea.gov.sk
  Štuková Andrea        +421 / 918 858 489   andrea.stukova@siea.gov.sk
                 
SEKCIA ENERGETICKÝCH ČINNOSTÍ
  Chocholáček Jaroslav       +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
  Klimentová Daniela        +421 / 907 673 879  

daniela.klimentova@siea.gov.sk 

 
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
  Šoltésová Kvetoslava       +421 / 48 4 142 656 kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk
  Knapko Ivan       +421 / 48 4 142 546 ivan.knapko@siea.gov.sk
  Doušek Tomáš       +421 / 48 4 142 625 tomas.dousek@siea.gov.sk
  Slančík Andrej       +421 / 48 4 142 655 andrej.slancik@siea.gov.sk
  Gašparová Martina       +421 / 917 524 671   martina.gasparova@siea.gov.sk
  Zajíčková Ivana       +421 / 907 215 540   ivana.zajickova@siea.gov.sk 
                 
Odbor projektu Zelená domácnostiam
  Pracovisko Bratislava       +421 / 905 390 596    
  Klientske centrum       +421 / 907 811 944    
  Fecko Pavel       +421 / 905 997 432   pavel.fecko@siea.gov.sk
  Antalová Katarína       +421 / 905 253 629   katarina.antalova@siea.gov.sk 
  Bajza Branislav       +421 / 905 529 991   branislav.bajza@siea.gov.sk
 

Bányai Ladislav

      +421 / 915 990 402  

ladislav.banyai@siea.gov.sk 

  Meszárošová Jana       +421 / 905 390 596   jana.meszarosova@siea.gov.sk
  Rapantová Veronika       +421 / 905 997 439   veronika.rapantova@siea.gov.sk
  Soták Ján       +421 / 908 794 970   jan.sotak@siea.gov.sk 
                 
Odbor podporných činností a energetických auditov
Špirko Miloš +421 /917 112 665 milos.spirko@siea.gov.sk
  Letenay Zdenko       +421 / 905 401 510   zdenko.letenay@siea.gov.sk 
 
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
  Štibraný Peter       +421 / 48 47 14 6 31 peter.stibrany@siea.gov.sk
  Janotová Monika       +421 / 48 47 14 6 30 monika.janotova@siea.gov.sk
  Kollár Branislav       +421 / 48 47 14 6 35  branislav.kollar@siea.gov.sk
  Medzihorský Viktor       +421 / 48 47 14 6 34 viktor.medzihorsky@siea.gov.sk 
  Straka Ľubomír       +421 / 48 47 14 6 33 lubomir.straka@siea.gov.sk
Suja Juraj +421 / 48 47 14 6 35 juraj.suja@siea.gov.sk
  Vajdová Miroslava       +421 / 48 47 14 6 32 miroslava.vajdova@siea.gov.sk
 
Regionálna pobočka Trenčín
  Soňa Pulpánová       +421 / 32 74 082 21 sona.pulpanova@siea.gov.sk
  Čelinský Anton       +421 / 32 74 082 19 anton.celinsky@siea.gov.sk
 

Helešová Dušana

      +421 / 32 64 209 81

dusana.helesova@siea.gov.sk

  Chrenková Drahomíra       +421 / 32 74 082 11 drahomira.chrenkova@siea.gov.sk  
  Jarošová Daša       +421 / 32 74 082 19 dasa.jarosova@siea.gov.sk 
  Pugzik Milan       +421 / 32 74 082 12 milan.pugzik@siea.gov.sk
  Stanko Igor       +421 / 2 58 248 456 igor.stanko@siea.gov.sk
 

Sekretariát

      +421 / 32

74 37447, 6

 

officetn@siea.gov.sk

 
Regionálna pobočka Banská Bystrica
  Chocholáček Jaroslav       +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
  Veselovská Marcela       +421/ 905 433 126   marcela.veselovska@siea.gov.sk
  Bělohoubková Mária       +421 / 905 433 126   maria.belohoubkova@siea.gov.sk 
  Čunderlík Vincenc       +421 / 48 47 14 6 14 vincenc.cunderlik@siea.gov.sk
  Feriancová Jana       +421 / 48 47 14 6 04 jana.feriancova@siea.gov.sk 
  Javoreková Daniela       +421/ 905 433 126   daniela.javorekova@siea.gov.sk 
  Klimentová Lucia       +421 / 905 433 126   lucia.klimentova@siea.gov.sk 
  Lihan Tomáš       +421 / 48 47 14 6 04 tomas.lihan@siea.gov.sk
Paulíny Slavomír +421 / 48 47 14 6 04 slavomir.pauliny@siea.gov.sk
 

Rutšeková Renáta

      +421 / 905 433 126  

renata.rutsekova@siea.gov.sk

  Slezák Peter       +421 / 48 47 14 6 04 peter.slezak@siea.gov.sk
  Stehlíková Lenka       +421/905 433 126   lenka.stehlikova@siea.gov.sk
  Stupavská Adriana       +421/905 433 126   adriana.stupavska@siea.gov.sk 
  Šebo Stanislav       +421 / 48 47 14 6 04 stanislav.sebo@siea.gov.sk 
 
Regionálna pobočka Košice
  Kehér Karol       +421 / 55 6782 53 2, 3 karol.keher@siea.gov.sk
  Cifra Slavomír       +421 / 55 6782 53 2, 3 slavomir.cifra@siea.gov.sk
  Gundzík Miroslav       +421 / 55 6782 53 2, 3 miroslav.gundzik@siea.gov.sk
  Fotopulos Andrea       +421 / 55 6782 53 2, 3 andrea.fotopulos@siea.gov.sk
  László Roman       +421 / 55 6782 53 2, 3 roman.laszlo@siea.gov.sk 
Mihalová Lucia +421 / 55 6782 53 2, 3 lucia.mihalova@siea.gov.sk
  Nistor Juraj       +421 / 55 6782 53 2, 3 juraj.nistor@siea.gov.sk
  Platko Jozef       +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.platko@siea.gov.sk
  Skonc Jozef       +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.skonc@siea.gov.sk
  Tomašeková Beáta       +421 / 55 6782 53 2, 3 bea.tomasekova@siea.gov.sk
  Sekretariát       +421 / 55 6782 53 2, 3 officeke@siea.gov.sk
  fax       +421 / 55 6786 411    
 
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV
  Fiala Michal       +421 / 2 58 248 401 michal.fiala@siea.gov.sk
Asistent sekcie
  Gyurcsiová Alena        +421 / 2  58 248 401 alena.gyurcsiova@siea.gov.sk 
 
Odbor riadenia OP
  Juricová Silvia       +421 / 2 58 248 402 silvia.juricova@siea.gov.sk
  Belyusová Mária       +421 / 2 58 248 401 maria.belyusova@siea.gov.sk 
  Melichová Eva       +421 / 2 58 248 401 eva.melichova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie monitorovania a hodnotenia OP
  Juricová Silvia       +421 / 2 58 248 402 silvia.juricova@siea.gov.sk
  Hrúzová Natália       +421 / 2 58 248 460 natalia.hruzova@siea.gov.sk 
  Lipovský Rastislav       +421 / 2 58 248 456 rastislav.lipovsky@siea.gov.sk 
  Mikušová Mária       +421 / 2 58 248 460 maria.mikusova@siea.gov.sk
  Momotjuk Natália       +421 / 2 58 248 415 natalia.momotjuk@siea.gov.sk
 

Platt Ivica

   

+421 / 2

58 248

461

ivica.platt@siea.gov.sk

Rýdlová Svetlana        +421 / 2 58 248 460 svetlana.rydlova@siea.gov.sk 
  Semanická Simona       +421 / 2 58 248 459 simona.semanicka@siea.gov.sk 
  Siváková Lenka       +421 / 2 58 248 461 lenka.sivakova@siea.gov.sk 
  Švecová Ľuboslava       +421 / 2 58 248 459 luboslava.svecova@siea.gov.sk
                 
Oddelenie pre informovanie a komunikáciu
  Lošonská Martina       +421 / 2 58 248 451 martina.losonska@siea.gov.sk
  Andelová Martina       +421 / 2 58 248 462 martina.andelova@siea.gov.sk 
  Komiňáková Viera       +421 / 2 58 248 451 viera.kominakova@siea.gov.sk
  Murínová Zuzana       +421 / 2 58 248 451 zuzana.murinova@siea.gov.sk 
  Rakovská Denisa       +421 / 2 58 248 462 denisa .rakovska@siea.gov.sk
                 
Odbor implementácie projektov
  František Schrenk       +421/918 458 090   frantisek.schrenk@siea.gov.sk
  Pravdová Andrea       +421/905 304 142   andrea.pravdova@siea.gov.sk
  Klačanová Jana       +421/905 417 377   jana.klacanova@siea.gov.sk 
  Valterová Slávka       +421/917 454 293   slavka.valterova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie implementácie projektov Bratislava I
  František Schrenk       +421/918 458 090   frantisek.schrenk@siea.gov.sk
  Bočková Eva       +421/917 990 557   eva.bockova@siea.gov.sk
  Bognár Branislav       +421/918 762 891   branislav.bognar@siea.gov.sk 
  Gryga Jozef       +421/918 412 717   jozef.gryga@siea.gov.sk 
  Holárek Branislav       +421/907 951 932   branislav.holarek@siea.gov.sk 
  Klec Adrián       +421/905 465 838   adrian.klec@siea.gov.sk
  Kopasová Alena       +421/907 951 436   alena.kopasova@siea.gov.sk
Kotlárik Andrej
  Miko Andrej       +421/917 588 449   andrej.miko@siea.gov.sk
  Moncman Miroslav       +421/917 248 000   miroslav.moncman@siea.gov.sk
  Sýkora Bruno       +421 / 905 385 567   bruno.sykora@siea.gov.sk
  Španová Jana       +421 / 907 952 586   jana.spanova@siea.gov.sk
                 
Oddelenie implementácie projektov Bratislava II
  Kasmanová Mária       +421/915 693 750   maria.kasmanova@siea.gov.sk
  Benčová Marta       +421/918 457 975   marta.bencova@siea.gov.sk
  Bielik Jozef       +421/917 637 925   jozef.bielik@siea.gov.sk
Červeňanová Denisa denisa.cervenanova@siea.gov.sk
Hudáček Norbert norbert.hudacek@siea.gov.sk
  Ištóková Eva       +421/905 385 543   eva.istokova@siea.gov.sk 
  Kružinský Tomáš       +421/905 385 503   tomas.kruzinsky@siea.gov.sk 
  Maderová Martina       +421/915 761 542   martina.maderova@siea.gov.sk
  Navračič Andrej       +421/908 782 697   andrej.navracic@siea.gov.sk
  Obertašová Monika       +421/905 712 210   monika.obertasova@siea.gov.sk
  Pokojná Gabriela       +421 / 918 458 108   gabriela.pokojna@siea.gov.sk
  Zrubeková Silvia       +421 / 908 707 206   silvia.zrubekova@siea.gov.sk
                 
Odelenie implementácie projektov Banská Bystrica
  Slovík Ivan       +421 / 48 47 01 806 ivan.slovik@siea.gov.sk
  Štibraná Eva       +421 / 48 47 01 800 eva.stibrana@siea.gov.sk
  Donovalová Pavlína       +421 / 48 47 01 809 pavlina.donovalova@siea.gov.sk
  Chocholáčková Eva       +421 / 48 47 01 803 eva.chocholackova@siea.gov.sk
  Kapusta Matej       +421 / 48 47 01 820 matej.kapusta@siea.gov.sk 
  Mandáková Janka       +421 / 48 47 01 808 janka.mandakova@siea.gov.sk
  Mastišová Eva       +421 / 48 47 01 801 eva.mastisova@siea.gov.sk 
  Mičianová Eva       +421 / 48 47 01 811 eva.micianova@siea.gov.sk
  Miklošovičová Margaréta       +421 / 48 47 01 802 margareta.miklosovicova@siea.gov.sk
  Peťková Ľubica       +421 / 48 47 01 813 lubica.petkova@siea.gov.sk
  Rutšek Peter       +421 / 48 47 01 805 peter.rutsek@siea.gov.sk
  Valent Erik       +421 / 48 47 01 804 erik.valent@siea.gov.sk
                 
Referát oddelenia implementácie Košice
  Magočová Ivana       +421 / 55 6782 53 2, 3 ivana.magocova@siea.gov.sk
  Mitrová Mária       +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.mitrova@siea.gov.sk
  Bandurová Tatiana       +421 / 55 6782 53 2, 3 tatiana.bandurova@siea.gov.sk
  Cmaríková Sylvia       +421 / 55 6782 53 2,3 sylvia.cmarikova@siea.gov.sk 
  Csalová Michaela       +421 / 55 6782 53 2, 3 michaela.csalova@siea.gov.sk 
  Franková Mária       +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.frankova@siea.gov.sk
  Furka Filip       +421 / 55 6782 53 2, 3 filip.furka@siea.gov.sk 
  Gerberyová Helena       +421 / 55 6782 53 2, 3 helena.gerberyova@siea.gov.sk
Henček Peter +421 / 55 6782 53 2, 3 peter.hencek@siea.gov.sk
  Jacková Alžbeta       +421 / 55 6782 532 2, 3 alzbeta.jackova@siea.gov.sk
  Pejková Jana       +421 / 55 6782 53 2, 3 jana.pejkova@siea.gov.sk
Soľáková Soňa +421 / 55 6782 53 2, 3 sona.solakova@siea.gov.sk
  Šmajdová Liliana       +421 / 55 6782 53 2, 3 liliana.smajdova@siea.gov.sk
                 
Odbor právny a koordinácie auditov          
  Ježeková Petra       +421 / 2 58 248 401 petra.jezekova@siea.gov.sk
  Večerková Zdenka       +421 / 2 58 248 414 zdenka.vecerkova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie právne
Bittnerová Tatiana +421 / 2 58 248 123 tatiana.bittnerova@siea.gov.sk
  Divinec Martin       +421 / 2 58 248 410 martin.divinec@siea.gov.sk 
Grófová Andrea +421 /  2 58 248 410 andrea.grofova@siea.gov.sk
Hlinková Katarína +421 / 2 58 248 410 katarina.hlinkova@siea.gov.sk
Hodermarská Janka +421 / 2 58 248 457 janka.hodermarska@siea.gov.sk
  Képešová Karolína       +421 / 2 58 248 457 karolina.kepesova@siea.gov.sk 
Pastiová Lucia +421 / 2 58 248 123 lucia.pastiova@siea.gov.sk
  Sojková Zuzana       +421 / 2 58 248 457 zuzana.sojkova@siea.gov.sk 
  Tóth Peter       +421 / 2 58 248 410 peter.toth@siea.gov.sk 
  Vášová Ružena       +421 / 2 58 248 414 ruzena.vasova@siea.gov.sk 
 
Oddelenie koordinácie auditov a certifikačných overovaní
  Vanko Ladislav       +421 / 2 58 248 457 ladislav.vanko@siea.gov.sk 
                 
Odbor podporných činností
  Gombošová Danica       +421 / 2 58 248 401 danica.gombosova@siea.gov.sk
  Stovíčková Jana       +421 / 2 58 248 224 jana.stovickova@siea.gov.sk
 
Oddelenie kontroly verejného obstarávania
  Horváth Róbert       +421/915 761 544   robert.horvath@siea.gov.sk
  Chudada Miroslav       +421/907 957 706   miroslav.chudada@siea.gov.sk
  Kadvanová Ružena       +421/905 466 156   ruzena.kadvanova@siea.gov.sk
  Kamenská Valéria       +421/905 385  232   valeria.kamenska@siea.gov.sk
  Kondrátová Lenka       +421/915 761 543   lenka.kondratova@siea.gov.sk 
Konštiaková Ľudmila +421/908 718022 ludmila.konstiakova@siea.gov.sk
                 
Oddelenie administratívnej podpory
  Fečko Peter       +421 / 2 58 248 454 peter.fecko@siea.gov.sk
                 
Budova Bajkalská 27
  centrála (vrátnica)       +421 / 2 58 248 111 mobil: 0915/ 488 732
  údržba       +421 / 2 58 248 122  
                 

 Priezvisko, meno   predvoľbatel. čísloklapkae-mailová adresa
 
Generálna riaditeľka
 

Velická Alexandra

      +421 / 2 58 248 344

office@siea.gov.sk

 

KANCELÁRIA GENERÁLNEJ RIADITEĽKY

  Smilková Lýdia       +421 / 2 58 248 345 lydia.smilkova@siea.gov.sk  
  Latkoczyová Veronika       +421 / 2 58 248 345 veronika.latkoczyova@siea.gov.sk
  Mareš Alica       +421 / 2 58 248 345 alica.mares@siea.gov.sk 
  Fax (sekretariát GR):       +421 / 2 53 421 019 office@siea.gov.sk
  Senková Jana       +421 / 2 58 248 207 jana.senkova@siea.gov.sk
  Remišová Marta       +421 / 907 727 809   marta.remisova@siea.gov.sk
                 
Komunikační manažéri     
  Stanislav Jurikovič       +421 / 2 58 248 202 stanislav.jurikovic@siea.gov.sk
 

Pálková Sylvia

      +421 / 2 58 248 404

sylvia.palkova@siea.gov.sk

Manažéri pre ľudské zdroje
  Celláryová Michaela       +421 / 2 58 248 328 michaela.cellaryova@siea.gov.sk
Valachovičová Adriana +421 / 2 58 248 155 adriana.valachovicova@siea.gov.sk
  Valettová Sandra       +421 / 2 58 248 118 sandra.valettova@siea.gov.sk
                 
SEKCIA FINANCOVANIA A SPRÁVY
  Pavlík Milan       +421 / 2 58 248 150 sfs@siea.gov.sk 
  Šramelová Lucia       +421 / 2 58 248 150 lucia.sramelova@siea.gov.sk 
 
  Kováčová Martina       +421 / 2 58 248 248 martina.kovacova@siea.gov.sk
  Felcanová Svetluša       +421 / 2 58 248 248 svetlusa.felcanova@siea.gov.sk 
  Gomboš Tivadar       +421 / 2 58 248 406 tivadar.gombos@siea.gov.sk 
  Vašeková Michaela       +421 / 2 58 248 248 michaela.vasekova@siea.gov.sk
                 
Odbor právnej podpory
  Škvarka Roman       +421 / 2 58 248 240 roman.skvarka@siea.gov.sk
  Beňo Peter       +421 / 2 58 248 240 peter.beno@siea.gov.sk 
  Kučerková Cvetana       +421 / 2 58 248 205 cvetana.kucerkova@siea.gov.sk
  Tonkovičová Viera       +421 / 2 58 248 205 viera.tonkovicova@siea.gov.sk 
                 
Odbor ekonomický  
  Cuprišinová Jana       +421 / 2 58 248 323  ekonomika@siea.gov.sk 
 
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
  Minarovičová Soňa       +421 / 2 58 248 235 sona.minarovicova@siea.gov.sk 
Beranová Slávka +421 / 2 58 248 118 slavka.beranova@siea.gov.sk
  Gönczöl Ladislav       +421 / 2 58 248 118 ladislav.gonczol@siea.gov.sk 
  Haláková Simona       +421 / 2  58 248  118 simona.halakova@siea.gov.sk  
  Jarová Veronika       +421 / 2 58 248 317 veronika.jarova@siea.gov.sk  
  Knutová Mária       +421 / 2 58 248 317 maria.knutova@siea.gov.sk 
  Polepilová Andrea       +421 / 2 58 248 317 andrea.polepilova@siea.gov.sk  
  Ševčíková Monika       +421 / 2 58 248 330 monika.sevcikova@siea.gov.sk  
Škulecová Anna +421 / 2 58 248 118 anna.skulecova@siea.gov.sk
  Mareková Jana       +421 / 2 58 248 317 jana.marekova@siea.gov.sk 
                 
 Oddelenie technickej pomoci     
Urminská Marcela
  Rybárová Zuzana       +421 / 2 58 248 417 zuzana.rybarova@siea.gov.jk 
  Kováčiková Jana       +421 / 2 58 248 417 jana.kovacikova@siea.gov.sk 
  Pařízková Zuzana       +421 / 2 58 248 409 zuzana.parizkova@siea.gov.sk
Sabóová Edita +421 / 2 58 248 409 edita.saboova@siea.gov.sk
Santer Martin +421 / 2 58 248 417 martin.santer@siea.gov.sk
Sedlárová Jana +421 / 2 58 248 417 jana.sedlarova@siea.gov.sk
                 
Odbor informatiky     
  Koleňák Ľuboš        +421 / 2 58 248 411  it@siea.gov.sk
  Fábry Vladimír       +421 / 2 58 248 412 it@siea.gov.sk
  Mesárošová Janka       +421 / 2 58 248  411 it@siea.gov.sk
  Penciak Pavol       +451 / 48 4142 456 pavol.penciak@siea.gov.sk 
                 
Odbor vnútornej správy
  Brichtová Jana       +421 / 2 58 248 570 vnutornasprava@siea.gov.sk 
  Antalová Romana       +421 / 2 58 248  326 romana.antalova@siea.gov.sk
  Bobačicová Martina       +421 / 2 58 248 326 martina.bobacicova@siea.gov.sk 
  Čamaj Miroslav       +421 / 2 58 248 222 miroslav.camaj@siea.gov.sk 
  Donnerová Daniela       +421 / 2 58 248 222 daniela.donnerova@siea.gov.sk 
  Gyenes František       +421 / 2 58 248 122 frantisek.gyenes@siea.gov.sk 
  Ježek Milan       +421 / 2 58 248 151 milan.jezek@siea.gov.sk 
  Kochan Ronald       +421 / 2 58 248 151 ronald.kochan@siea.gov.sk 
  Fedorová Zuzana       +421 / 2 58 248 326 zuzana.fedorova@siea.gov.sk
  Štefunko Miroslav       +421 / 2 58 248 406 miroslav.stefunko@siea.gov.sk 
           
Odbor kontroly   +421 /915 693 752   kontrola@siea.gov.sk
           

Odbor marketingových činností

         
Vrtielová Zuzana +421 / 908 177 579 zuzana.vrtielova@siea.gov.sk
  Jahja Lindita        +421/ 918  459 670    lindita.jahja@siea.gov.sk 

Oddelenie marketingu

 

Ásványiová Martina

      +421 / 907 992 705  

martina.asvanyiova@siea.gov.sk

 

Friebertová Simona

      +421 / 918 424 803   simona.friebertova@siea.gov.sk

Opartyová Monika

+421 / 917 113 804 momika.opartyova@siea.gov.sk
 

Sivák Jakub

      +421 / 917 247 000   jakub.sivak@siea.gov.sk  
  Rodina Pavol       +421 / 905 439 298   pavol.rodina@siea.gov.sk
Oddelenie podporných činností
Prelovská Katarína +421 / 905 488 346 katarina.prelovska@siea.gov.sk
Pivoň Ľubor +421 / 908 624 554 lubor.pivon@siea.gov.sk
  Szabadosová Petra        +421 / 907 110 964   petra.szabadosova@siea.gov.sk
                 
Oddelenie poradenstva NP ŽIŤ ENERGIOU
 

Bezplatná poradenská linka

      +421 / 800 199 399  

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská Bystrica

poradenstvo.bb@siea.gov.sk
 

Ilovič Michal

    +421 / 48 47 14 6 05

michal.ilovic@siea.gov.sk

Mareš Jozef +421 / 48 47 14 6 05 jozef.mares@siea.gov.sk
  Veverka Matej       +421 / 48 47 14 6 05 matej.veverka@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Bratislava    poradenstvo.ba@siea.gov.sk 
 

Martin Patrik

      +421/ 908 982 014   patrik.martin@siea.gov.sk  
 

Sekanová Andrea

      +421/ 905 292 553  

andrea.sekanova@siea.gov.sk 

 Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín       poradenstvo.tn@siea.gov.sk
 

Lešinská Martina

      +421 / 32  64 209  81 

martina.lesinska@siea.gov.sk 

 

Pevná Mária

      +421 / 32 64 209 81

maria.pevna@siea.gov.sk

 Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice        poradenstvo.ke@siea.gov.sk 
  Hendrichovská Lucia       +421 / 55 6782 53 2, 3 lucia.hendrichovska@siea.gov.sk 
  Kočanová Slávka       +421 / 55 6782 53 2, 3 slavka.kocanova@siea.gov.sk
  Kottferová Nikola       +421 / 55 6782 53 2, 3 nikola.kottferova@siea.gov.sk
                 
Odbor Program Bohunice
  Kovář Peter       +421 / 905 578 481   peter.kovar@siea.gov.sk
  Gallová Cecília       +421 / 917 525 799   cecilia.gallova@siea.gov.sk 
  Harčár Marek        +421 / 918 762 827   marek.harcar@siea.gov.sk 
 
SEKCIA INOVÁCIÍ A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
  Bobovnický Artur       +421 / 905 985 937   artur.bobovnicky@siea.gov.sk
Géhriová Simona +421 / 907 122 646 simona.gehriova@siea.gov.sk
                 
Odbor programov a analýz
  Borza Vladimír       +421 / 907 988 316   vladimir.borza@siea.gov.sk 
  Harnišová Eva       +421 / 905 403 637   eva.harnisova@siea.gov.sk 
  Magulová Renáta       +421 / 917 245 699   renata.magulova@siea.gov.sk 
  Ružičková Katarína        +421 / 905 371 194    katarina.ruzickova@siea.gov.sk 
  Vavrdová Alexandra       +421 / 905 923 127   alexandra.vavrdova@siea.gov.sk 
  Adamovsky Peter       +421 / 907 212 218   peter.adamovsky@siea.gov.sk 
  Mišutka Marek       +421 / 907 214 599   marek.misutka@siea.gov.sk 
  Mühl Michal        +421 / 919 990 401   michal.muhl@siea.gov.sk
Odbor medzinárodnej spolupráce
Laktiš Stanislav +421 / 918 857 550 stanislav.laktis@siea.gov.sk
  Magyar Ján       +421 / 908 735 818   jan.magyar@siea.gov.sk
                 
Odbor zvýšenia inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky - Národný projekt ZIVSE
Saksa Dušan +421 / 918 401 513 dusan.saksa@siea.gov.sk
Polčicová Simona +421/ 905  390 549 simona.polcicova@siea.gov.sk
Gregor Michal +421/ 905 385 477 michal.gregor@siea.gov.sk
                 
Oddelenie podujatí a komunikácie - Národný projekt ZIVSE
  Šturmankin Artur        +421 / 905 922 882   artur.sturmankin@siea.gov.sk  
Bohušová Alina  +421 / 907 114 850 alina.bohusova@siea.gov.sk
  Balcerčík Peter        +421 / 918 116 974   peter.balcercik@siea.gov.sk
  Drahošová Martina        +421 / 915 496 917   martina.drahosova@siea.gov.sk 
  Heglasova Jana        +421/ 905 922 881   jana.heglasova@siea.gov.sk 
  Hrochová Petra        +421 / 915 572 153   petra.hrochova@siea.gov.sk 
Lacúch Ľubomír  +421 / 915 990 403 lubomir.lacuch@siea.gov.sk
Mašlonka Ľuboš  +421 / 905 929 983 lubos.maslonka@siea.gov.sk
Šulgan Branislav  +421 / 907 190 325 branislav.sulgan@siea.gov.sk
                 
Oddelenie konzultačných aktivít - Národný projekt ZIVSE
  Varadínek Tomáš        +421 / 905 923 157   tomas.varadinek@siea.gov.sk 
  Havettová Adriana        +421 / 915  571 668   adriana.havettova@siea.gov.sk 
Janeček Vladimír  +421 / 908 677 132 vladimir.janecek@siea.gov.sk
Matejčík Miroslav +421 / 907 144 588 miroslav.matejcik@siea.gov.sk
Petrík Juraj  +421 / 905 292 536 juraj.petrik@siea.gov.sk
  Škraková Tatiana         +421 / 907  211 432   tatiana.skrakova@siea.gov.sk 
Šufáková Dušana  + 421 / 917 871 690 dusana.sufakova@siea.gov.sk
  Šuhajová Lucia        +421 / 908 533 490   lucia.suhajova@siea.gov.sk 
                 
Odbor podpory kreatívneho priemyslu - Národný projekt PRKP
  Kolevská Petronela       +421 / 907 173 275   petronela.kolevska@siea.gov.sk 
  Mikušová Edita       +421 / 907 107 890   edita.mikusova@siea.gov.sk 
  Poláchová Kristína       +421 / 908 725 654   kristina.polachova@siea.gov.sk 
Oddelenie podujatí a komunikácie - Národný projekt PRKP
  Tibenská Simona       +421 / 908 676 187   simona.tibenska@siea.gov.sk 
Kadlec Lukáš +421 / 907 216 103 lukas.kadlec@siea.gov.sk
Romanová Jana +421 / 907 866 128 jana.romanova@siea.gov.sk
Štec Marián +421 / 915 825 811 marian.stec@siea.gov.sk
  Vavrincová Irena       +421 / 918  413 363   irena.vavrincova@siea.gov.sk 
Tury Juraj +421 / 918 413 363 juraj.tury@siea.gov.sk
                 
Oddelenie podporných mechanizmov - Národný projekt PRKP
  Giertlová Anna        +421 / 907 125 987   anna.giertlova@siea.gov.sk 
Babiaková Monika +421 / 905 929 864 monika.babiakova@siea.gov.sk
Bihari Ján +421 / 907 826 677 jan.bihari@siea.gov.sk
Gajdoš Ľubomír  +421 / 918 459 658 lubomir.gajdos@siea.gov.sk
Gajarská Zora +421 / 907 893 772 zora.gajarska@siea.gov.sk
  Jendrušová Vladimíra       +421 / 905 465 747   vladimira.jendrusova@siea.gov.sk
  Kyselicová Lenka       +421 / 917 742 689   lenka.kyselicova@siea.gov.sk 
Moravčíková  Miriama +421 / 907 191 050 miriama.moravcikova@siea.gov.sk
  Štuková Andrea        +421 / 918 858 489   andrea.stukova@siea.gov.sk
                 
SEKCIA ENERGETICKÝCH ČINNOSTÍ
  Chocholáček Jaroslav       +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
  Klimentová Daniela        +421 / 907 673 879  

daniela.klimentova@siea.gov.sk 

 
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
  Šoltésová Kvetoslava       +421 / 48 4 142 656 kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk
  Knapko Ivan       +421 / 48 4 142 546 ivan.knapko@siea.gov.sk
  Doušek Tomáš       +421 / 48 4 142 625 tomas.dousek@siea.gov.sk
  Slančík Andrej       +421 / 48 4 142 655 andrej.slancik@siea.gov.sk
  Gašparová Martina       +421 / 917 524 671   martina.gasparova@siea.gov.sk
  Zajíčková Ivana       +421 / 907 215 540   ivana.zajickova@siea.gov.sk 
                 
Odbor projektu Zelená domácnostiam
  Pracovisko Bratislava       +421 / 905 390 596    
  Klientske centrum       +421 / 907 811 944    
  Fecko Pavel       +421 / 905 997 432   pavel.fecko@siea.gov.sk
  Antalová Katarína       +421 / 905 253 629   katarina.antalova@siea.gov.sk 
  Bajza Branislav       +421 / 905 529 991   branislav.bajza@siea.gov.sk
 

Bányai Ladislav

      +421 / 915 990 402  

ladislav.banyai@siea.gov.sk 

  Meszárošová Jana       +421 / 905 390 596   jana.meszarosova@siea.gov.sk
  Rapantová Veronika       +421 / 905 997 439   veronika.rapantova@siea.gov.sk
  Soták Ján       +421 / 908 794 970   jan.sotak@siea.gov.sk 
                 
Odbor podporných činností a energetických auditov
  Letenay Zdenko       +421 / 905 401 510   zdenko.letenay@siea.gov.sk 
 
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
  Štibraný Peter       +421 / 48 47 14 6 31 peter.stibrany@siea.gov.sk
  Janotová Monika       +421 / 48 47 14 6 30 monika.janotova@siea.gov.sk
  Kollár Branislav       +421 / 48 47 14 6 35  branislav.kollar@siea.gov.sk
  Medzihorský Viktor       +421 / 48 47 14 6 34 viktor.medzihorsky@siea.gov.sk 
  Straka Ľubomír       +421 / 48 47 14 6 33 lubomir.straka@siea.gov.sk
Suja Juraj +421 / 48 47 14 6 35 juraj.suja@siea.gov.sk
  Vajdová Miroslava       +421 / 48 47 14 6 32 miroslava.vajdova@siea.gov.sk
 
Regionálna pobočka Trenčín
  Soňa Pulpánová       +421 / 32 74 082 21 sona.pulpanova@siea.gov.sk
  Čelinský Anton       +421 / 32 74 082 19 anton.celinsky@siea.gov.sk
 

Helešová Dušana

      +421 / 32 64 209 81

dusana.helesova@siea.gov.sk

  Chrenková Drahomíra       +421 / 32 74 082 11 drahomira.chrenkova@siea.gov.sk  
  Jarošová Daša       +421 / 32 74 082 19 dasa.jarosova@siea.gov.sk 
  Pugzik Milan       +421 / 32 74 082 12 milan.pugzik@siea.gov.sk
  Stanko Igor       +421 / 2 58 248 456 igor.stanko@siea.gov.sk
 

Sekretariát

      +421 / 32

74 37447, 6

 

officetn@siea.gov.sk

 
Regionálna pobočka Banská Bystrica
  Chocholáček Jaroslav       +421 / 48 47 14 6 03 jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
  Veselovská Marcela       +421/ 905 433 126   marcela.veselovska@siea.gov.sk
  Bělohoubková Mária       +421 / 905 433 126   maria.belohoubkova@siea.gov.sk 
  Čunderlík Vincenc       +421 / 48 47 14 6 14 vincenc.cunderlik@siea.gov.sk
  Feriancová Jana       +421 / 48 47 14 6 04 jana.feriancova@siea.gov.sk 
  Javoreková Daniela       +421/ 905 433 126   daniela.javorekova@siea.gov.sk 
  Klimentová Lucia       +421 / 905 433 126   lucia.klimentova@siea.gov.sk 
  Lihan Tomáš       +421 / 48 47 14 6 04 tomas.lihan@siea.gov.sk
 

Rutšeková Renáta

      +421 / 905 433 126  

renata.rutsekova@siea.gov.sk

  Slezák Peter       +421 / 48 47 14 6 04 peter.slezak@siea.gov.sk
  Stehlíková Lenka       +421/905 433 126   lenka.stehlikova@siea.gov.sk
  Stupavská Adriana       +421/905 433 126   adriana.stupavska@siea.gov.sk 
  Šebo Stanislav       +421 / 48 47 14 6 04 stanislav.sebo@siea.gov.sk 
 
Regionálna pobočka Košice
  Kehér Karol       +421 / 55 6782 53 2, 3 karol.keher@siea.gov.sk
  Cifra Slavomír       +421 / 55 6782 53 2, 3 slavomir.cifra@siea.gov.sk
  Gundzík Miroslav       +421 / 55 6782 53 2, 3 miroslav.gundzik@siea.gov.sk
  Fotopulos Andrea       +421 / 55 6782 53 2, 3 andrea.fotopulos@siea.gov.sk
  László Roman       +421 / 55 6782 53 2, 3 roman.laszlo@siea.gov.sk 
Mihalová Lucia +421 / 55 6782 53 2, 3 lucia.mihalova@siea.gov.sk
  Nistor Juraj       +421 / 55 6782 53 2, 3 juraj.nistor@siea.gov.sk
  Platko Jozef       +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.platko@siea.gov.sk
  Skonc Jozef       +421 / 55 6782 53 2, 3 jozef.skonc@siea.gov.sk
  Tomašeková Beáta       +421 / 55 6782 53 2, 3 bea.tomasekova@siea.gov.sk
  Sekretariát       +421 / 55 6782 53 2, 3 officeke@siea.gov.sk
  fax       +421 / 55 6786 411    
 
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV
  Fiala Michal       +421 / 2 58 248 401 michal.fiala@siea.gov.sk
Asistent sekcie
  Gyurcsiová Alena        +421 / 2  58 248 401 alena.gyurcsiova@siea.gov.sk 
 
Odbor riadenia OP
  Juricová Silvia       +421 / 2 58 248 402 silvia.juricova@siea.gov.sk
  Belyusová Mária       +421 / 2 58 248 401 maria.belyusova@siea.gov.sk 
  Melichová Eva       +421 / 2 58 248 401 eva.melichova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie monitorovania a hodnotenia OP
  Juricová Silvia       +421 / 2 58 248 402 silvia.juricova@siea.gov.sk
  Hrúzová Natália       +421 / 2 58 248 460 natalia.hruzova@siea.gov.sk 
  Lipovský Rastislav       +421 / 2 58 248 456 rastislav.lipovsky@siea.gov.sk 
  Mikušová Mária       +421 / 2 58 248 460 maria.mikusova@siea.gov.sk
  Momotjuk Natália       +421 / 2 58 248 415 natalia.momotjuk@siea.gov.sk
 

Platt Ivica

   

+421 / 2

58 248

461

ivica.platt@siea.gov.sk

Rýdlová Svetlana        +421 / 2 58 248 460 svetlana.rydlova@siea.gov.sk 
  Semanická Simona       +421 / 2 58 248 459 simona.semanicka@siea.gov.sk 
  Siváková Lenka       +421 / 2 58 248 461 lenka.sivakova@siea.gov.sk 
  Švecová Ľuboslava       +421 / 2 58 248 459 luboslava.svecova@siea.gov.sk
                 
Oddelenie pre informovanie a komunikáciu
  Lošonská Martina       +421 / 2 58 248 451 martina.losonska@siea.gov.sk
  Andelová Martina       +421 / 2 58 248 462 martina.andelova@siea.gov.sk 
  Komiňáková Viera       +421 / 2 58 248 451 viera.kominakova@siea.gov.sk
  Murínová Zuzana       +421 / 2 58 248 451 zuzana.murinova@siea.gov.sk 
  Rakovská Denisa       +421 / 2 58 248 462 denisa .rakovska@siea.gov.sk
                 
Odbor implementácie projektov
  František Schrenk       +421/918 458 090   frantisek.schrenk@siea.gov.sk
  Pravdová Andrea       +421/905 304 142   andrea.pravdova@siea.gov.sk
  Klačanová Jana       +421/905 417 377   jana.klacanova@siea.gov.sk 
  Valterová Slávka       +421/917 454 293   slavka.valterova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie implementácie projektov Bratislava I
  František Schrenk       +421/918 458 090   frantisek.schrenk@siea.gov.sk
  Bočková Eva       +421/917 990 557   eva.bockova@siea.gov.sk
  Bognár Branislav       +421/918 762 891   branislav.bognar@siea.gov.sk 
  Gryga Jozef       +421/918 412 717   jozef.gryga@siea.gov.sk 
  Holárek Branislav       +421/907 951 932   branislav.holarek@siea.gov.sk 
  Klec Adrián       +421/905 465 838   adrian.klec@siea.gov.sk
  Kopasová Alena       +421/907 951 436   alena.kopasova@siea.gov.sk
Kotlárik Andrej
  Miko Andrej       +421/917 588 449   andrej.miko@siea.gov.sk
  Moncman Miroslav       +421/917 248 000   miroslav.moncman@siea.gov.sk
  Sýkora Bruno       +421 / 905 385 567   bruno.sykora@siea.gov.sk
  Španová Jana       +421 / 907 952 586   jana.spanova@siea.gov.sk
                 
Oddelenie implementácie projektov Bratislava II
  Kasmanová Mária       +421/915 693 750   maria.kasmanova@siea.gov.sk
  Benčová Marta       +421/918 457 975   marta.bencova@siea.gov.sk
  Bielik Jozef       +421/917 637 925   jozef.bielik@siea.gov.sk
  Ištóková Eva       +421/905 385 543   eva.istokova@siea.gov.sk 
  Kružinský Tomáš       +421/905 385 503   tomas.kruzinsky@siea.gov.sk 
  Maderová Martina       +421/915 761 542   martina.maderova@siea.gov.sk
  Navračič Andrej       +421/908 782 697   andrej.navracic@siea.gov.sk
  Obertašová Monika       +421/905 712 210   monika.obertasova@siea.gov.sk
  Pokojná Gabriela       +421 / 918 458 108   gabriela.pokojna@siea.gov.sk
  Zrubeková Silvia       +421 / 908 707 206   silvia.zrubekova@siea.gov.sk
                 
Odelenie implementácie projektov Banská Bystrica
  Slovík Ivan       +421 / 48 47 01 806 ivan.slovik@siea.gov.sk
  Štibraná Eva       +421 / 48 47 01 800 eva.stibrana@siea.gov.sk
  Donovalová Pavlína       +421 / 48 47 01 809 pavlina.donovalova@siea.gov.sk
  Chocholáčková Eva       +421 / 48 47 01 803 eva.chocholackova@siea.gov.sk
  Kapusta Matej       +421 / 48 47 01 820 matej.kapusta@siea.gov.sk 
  Mandáková Janka       +421 / 48 47 01 808 janka.mandakova@siea.gov.sk
  Mastišová Eva       +421 / 48 47 01 801 eva.mastisova@siea.gov.sk 
  Mičianová Eva       +421 / 48 47 01 811 eva.micianova@siea.gov.sk
  Miklošovičová Margaréta       +421 / 48 47 01 802 margareta.miklosovicova@siea.gov.sk
  Pajtíková Miriam       +421 / 48 47 01 810 miriam.pajtikova@siea.gov.sk
  Peťková Ľubica       +421 / 48 47 01 813 lubica.petkova@siea.gov.sk
  Rutšek Peter       +421 / 48 47 01 805 peter.rutsek@siea.gov.sk
  Valent Erik       +421 / 48 47 01 804 erik.valent@siea.gov.sk
                 
Referát oddelenia implementácie Košice
  Magočová Ivana       +421 / 55 6782 53 2, 3 ivana.magocova@siea.gov.sk
  Mitrová Mária       +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.mitrova@siea.gov.sk
  Bandurová Tatiana       +421 / 55 6782 53 2, 3 tatiana.bandurova@siea.gov.sk
  Cmaríková Sylvia       +421 / 55 6782 53 2,3 sylvia.cmarikova@siea.gov.sk 
  Csalová Michaela       +421 / 55 6782 53 2, 3 michaela.csalova@siea.gov.sk 
  Franková Mária       +421 / 55 6782 53 2, 3 maria.frankova@siea.gov.sk
  Furka Filip       +421 / 55 6782 53 2, 3 filip.furka@siea.gov.sk 
  Gerberyová Helena       +421 / 55 6782 53 2, 3 helena.gerberyova@siea.gov.sk
Henček Peter +421 / 55 6782 53 2, 3 peter.hencek@siea.gov.sk
  Jacková Alžbeta       +421 / 55 6782 532 2, 3 alzbeta.jackova@siea.gov.sk
  Pejková Jana       +421 / 55 6782 53 2, 3 jana.pejkova@siea.gov.sk
Soľáková Soňa +421 / 55 6782 53 2, 3 sona.solakova@siea.gov.sk
  Šmajdová Liliana       +421 / 55 6782 53 2, 3 liliana.smajdova@siea.gov.sk
                 
Odbor právny a koordinácie auditov          
  Ježeková Petra       +421 / 2 58 248 401 petra.jezekova@siea.gov.sk
  Večerková Zdenka       +421 / 2 58 248 414 zdenka.vecerkova@siea.gov.sk 
                 
Oddelenie právne
Bittnerová Tatiana +421 / 2 58 248 123 tatiana.bittnerova@siea.gov.sk
  Hošeková Blanka       +421 / 2 58 248 410 blanka.hosekova@siea.gov.sk
  Képešová Karolína       +421 / 2 58 248 457 karolina.kepesova@siea.gov.sk 
Pastiová Lucia +421 / 2 58 248 123 lucia.pastiova@siea.gov.sk
  Sojková Zuzana       +421 / 2 58 248 457 zuzana.sojkova@siea.gov.sk 
  Tóth Peter       +421 / 2 58 248 410 peter.toth@siea.gov.sk 
  Vášová Ružena       +421 / 2 58 248 414 ruzena.vasova@siea.gov.sk 
  Divinec Martin       +421 / 2 58 248 410 martin.divinec@siea.gov.sk 
 
Oddelenie koordinácie auditov a certifikačných overovaní
  Vanko Ladislav       +421 / 2 58 248 457 ladislav.vanko@siea.gov.sk 
                 
Odbor podporných činností
  Gombošová Danica       +421 / 2 58 248 401 danica.gombosova@siea.gov.sk
  Stovíčková Jana       +421 / 2 58 248 224 jana.stovickova@siea.gov.sk
 
Oddelenie kontroly verejného obstarávania
  Horváth Róbert       +421/915 761 544   robert.horvath@siea.gov.sk
  Chudada Miroslav       +421/907 957 706   miroslav.chudada@siea.gov.sk
  Kadvanová Ružena       +421/905 466 156   ruzena.kadvanova@siea.gov.sk
  Kamenská Valéria       +421/905 385  232   valeria.kamenska@siea.gov.sk
  Kondrátová Lenka       +421/915 761 543   lenka.kondratova@siea.gov.sk 
Konštiaková Ľudmila +421/908 718022 ludmila.konstiakova@siea.gov.sk
                 
Oddelenie administratívnej podpory
  Fečko Peter       +421 / 2 58 248 454 peter.fecko@siea.gov.sk
                 
Budova Bajkalská 27
  centrála (vrátnica)       +421 / 2 58 248 111 mobil: 0915/ 488 732
  údržba       +421 / 2 58 248 122  
                  
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).