Vrátiť sa na normálnu verziu

Kontakty – Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

 

UPOZORNENIE: Pracovisko SIEA v Banskej Bystrici sídli od 28. 5. 2021 na novej adrese v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva.

 

Tel.:  908/ 735 674

E-mail: olmv@siea.gov.sk