Vrátiť sa na normálnu verziu

Zoznam energetických audítorov

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a na základe rozhodnutia č. 31/2014 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zoznam energetických audítorov vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zoznam energetických audítorov