Výzva na predloženie žiadosti o NFP zameraná na na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 22.12.2023 výzvu na predloženie žiadosti o NFP zameraná na na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Program: Program Slovensko

Priorita: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

Opatrenie: 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov

2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

Kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Dátum vyhlásenia: 22.12.2023

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

 

Kompletné znenie výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR