V 9. kole Zelenej domácnostiam budú vydané poukážky v hodnote 900-tisíc €

V 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške 900-tisíc €.

Pôvodne plánovaná alokácia na toto kolo Slovenská inovačná a energetická agentúra navýšila o 250-tisíc €. Celkom by podľa doterajšej priemernej výšky podpory pri fotovoltických inštaláciách mohlo byť v 9. kole vydaných 330 poukážok.

„Viac domácností tak bude mať možnosť využiť podporu a inštalovať zariadenia o pár mesiacov skôr. Prostriedky sme presunuli z časti, ktorá mala byť uvoľnená na fotovoltiku v jeseni,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. V rámci všetkých tohtoročných kôl majú byť tento rok na podporu inštalácie 4 druhov zariadení vydané poukážky v celkovej výške 15 miliónov €. Po najbližšom kole bude uvoľnená viac ako tretina z tejto sumy.

Okrem osobitných podmienok 9. kola SIEA upozorňuje aj na aktualizované všeobecné podmienky projektu, ktoré okrem iného reagujú aj na otázky domácností a zhotoviteľov, či nie sú žiadosti o poukážky v častejších kratších kolách s menšími alokáciami vypĺňané automatizovane.

„K poslednej úprave všeobecných podmienok sme pristúpili, najmä preto, aby sme preventívne v budúcnosti eliminovali akúkoľvek motiváciu používať neštandardné praktiky. V podmienkach je v tejto súvislosti uvedené, že domácnosť má žiadosti o poukážky vypĺňať bez použitia automatizovaného vyplnenia alebo odoslania, čo i len v časti procesu,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Pri vypĺňaní formulára žiadosti oprávnený žiadateľ potvrdzuje, že sú mu známe podmienky projektu a vo viacerých prípadoch musí vyhlásiť, že podmienky spĺňa. „Očakáva sa preto, že žiadosť vyplní samotný žiadateľ. Ak na tento úkon domácnosť splnomocní niekoho iného a pri vypĺňaní žiadosti budú porušené všeobecné podmienky projektu alebo zmluvy, dôsledky bude niesť domácnosť,“ zdôraznil S. Jurikovič. Zverejnený je podrobný manuál, ako žiadosti vyplniť a v prípade otázok sú domácnostiam k dispozícii konzultanti SIEA.

SIEA zareagovala aj na reakcie zhotoviteľov na ich nové povinnosti zápisu v registri partnerov verejnej správy. Vo všeobecných podmienkach bola určená dodatočná lehota pre prípad, ak by zhotoviteľ nemal v čase podania žiadosti o preplatenie poukážky túto povinnosť splnenú.