Vrátiť sa na normálnu verziu

Projekty technickej pomoci, v rámci ktorých SIEA zabezpečuje implementáciu výziev

Financovanie odmien odborným hodnotiteľom

Expertná činnosť č.5

Expertná činnosť č.4

Expertná činnosť č.3

Expertná činnosť č.2

Expertná činnosť č.1

Refundácia odmien 11/2014 – 09/2015

Refundácia odmien 11/2014-7/2015

Refundácia odmien 03/2013 – 07/2014

Odmeny VO 2

Odmeny VO 1

Výzva KaHR-31SP-1201.pdf

Výzvy KaHR-111SP-1201, KaHR-13SP-1201, KaHR-111DM-1301, KaHR-21SP-1301.pdf

Výzva KaHR-111SP-1101.pdf

Výzva KaHR-113DM-1201.pdf

Výzva KaHR-111SPLSKxP-1101.pdf

Výzva KaHR-111SP-1001.pdf

Výzva KaHR-13SP-1001-2.kolo.pdf

Výzva KaHR-13SP-1001-1.kolo.pdf

Výzva KaHR-22VS-1001.pdf

Rok 2009.pdf

Financovanie MTZ

MTZ 1

MTZ 2

MTZ 3

MTZ 4

MTZ 5

MTZ 6

MTZ 7

MTZ 8

MTZ 9

MTZ 10

MTZ 11

MTZ 12

MTZ 13

MTZ 14

MTZ 15

Financovanie mzdových výdavkov

TP financovanie mzdových výdavkov 01-12/2015.pdf

TP financovanie mzdových výdavkov 01-12/2014.pdf

TP financovanie mzdových výdavkov 04-12/2013.pdf

TP financovanie mzdových výdavkov 01-12/2013.pdf

TP financovanie mzdových výdavkov 01-12/2012.pdf

TP financovanie mzdových výdavkov RMSP 06-12/2011.pdf

TP financovanie mzdových výdavkov 01-12/2011.pdf

TP financovanie mzdových výdavkov 01-12/2010.pdf

TP refundácia mzdových výdavkov 04-12/2009.pdf

TP refundácia mzdových výdavkov 10/2008-03/2009 .pdf

Publicita

Refundácia výdavkov spojených s prezentáciou výziev 03-07/2010.pdf

Refundácia výdavkov spojených s prezentáciou výziev 04-12/2009.pdf

Refundácia výdavkov spojených s prezentáciou výziev 10/2008-03/2009.pdf