Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA otvorila registráciu zariadení v pripravovanom projekte Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 17. augusta 2023 elektronickú registráciu zariadení, ktoré budú podporované v pripravovanom projekte Zelená domácnostiam. Zároveň zverejnila aktualizované podmienky registrácie zariadení.

„Na zariadenia, ktorých inštaláciu je z európskych prostriedkov možné podporiť, sa zmenili technické požiadavky. Preto je potrebné vytvoriť nový zoznam, ktorý bude automaticky aktualizovaný. Doteraz si mohli domácnosti vyberať spomedzi 5000 zariadení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je možné registrovať prostredníctvom formuláru, ktorý sa nachádza na webovej stránke projektu zelenadomacnostiam.sk. Keďže registrácia bude prebiehať výlučne elektronicky, SIEA pripravila praktický manuál pre registrovanie zariadení.

V podmienkach registrácie nastali dve významnejšie zmeny. Pri tepelných čerpadlách bolo vypustené kritérium, ktoré stanovovalo obmedzenie na používané chladivo. Pôvodná požiadavka, aby podporované tepelné čerpadlá používali chladivo šetrnejšie k životnému prostrediu, vychádza z delegovaného nariadenia EÚ, ktoré sa premietlo aj do metodického usmernenia platného pre celý Program Slovensko. S cieľom neobmedzovať hospodársku súťaž a nelimitovať užívateľov pri výbere zariadenia bude po novom toto kritérium uplatňované až neskôr, čo je v súlade s platným znením nariadenia č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.

Pri všetkých podporovaných zariadeniach bol v podmienkach rozšírený spôsob preukázania predpokladanej minimálnej životnosti zariadenia. Okrem potvrdenia výrobcu o predpokladanej minimálnej životnosti je možné splnenie tejto podmienky preukázať aj doložením dokladu výrobcu o záruke.