Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich

Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením KaHR-21DM-1402, sa mohli zúčastniť bezplatného seminára v Bratislave. Výzva sa zameriava na podporu efektívneho využívania energie v príemysle a službách na to nadväzujúcich. 


Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá výzvu administruje. Odzneli na ňom podrobné informácie o tom, ktorí žiadatelia sú oprávnení na získanie príspevku, kde je možné projekt realizovať, ako aj cenné rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Účastníci mohli získať poznatky týkajúce sa jednotlivých príloh a ich dokladovania.

 

Neoddeliteľnou súčasťou boli aj odporúčania na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho sa je potrebné vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb či nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti. 

 

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory a energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich. 

Na projekty v rámci výzvy KaHR-21DM-1402, ktorá bola vyhlásená dňa 23. septembra 2014, je vyčlenených 3 000 000 EUR.


Žiadosti o príspevok môžu podnikatelia predkladať priebežne do 13. januára 2015.


BA_seminar_KaHR21DM1402_10112014.jpgBA_seminar_KaHR21DM1402_10112014_2.jpg

 

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-21DM-1402