Vrátiť sa na normálnu verziu

Vzdelávací program Energy Scouts

Mladí zamestnanci z rôznych pracovných oblastí na Slovensku sa môžu po prvýkrát zapojiť do vzdelávacieho programu Energy Scouts, ktorý zabezpečuje AHK Slowakei (Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora). Cieľom vzdelávacieho programu je vyškoliť a podporiť mladých pracovníkov pri hľadaní úspor v oblasti energetickej efektívnosti, efektívneho využívania zdrojov a mobility vo firmách.

Vzdelávací program je súčasťou medzinárodného projektu Young Energy Europe, realizuje sa s pomocou Európskej iniciatívy na ochranu klímy (EUKI), ktorá je podporným nástrojom Spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a nukleárnu bezpečnosť (BMU).

Prvé školenie energetických skautov je naplánované na jeseň 2021. Prihlášky je možné registrovať online do 30. augusta 2021.

Vzdelávací program pozostáva z prezenčného školenia v rozsahu 5 dní v priebehu dvoch mesiacov. Neoddeliteľnou súčasťou programu je vlastný projekt v oblasti energetickej efektívnosti, ktorého cieľom je získanie podnetov na zlepšenie ekologickej bilancie svojho podniku. Účastníci programu sa naučia analyzovať potenciál úspor energie a zdrojov v rámci podniku, zhromažďovať energetické údaje pomocou najmodernejších meracích prístrojov, a následne navrhnú projekt energetickej efektívnosti alebo efektivity zdrojov, ktorého implementácia má znížiť negatívny dopad na životné prostredie, a zároveň znížiť prevádzkové náklady spoločnosti.

Projekt Young Energy Europe (YEE) sa v prvej etape realizoval v období od novembra 2017 do decembra 2020 v Bulharsku, Grécku, Maďarsku a Českej republike prostredníctvom nemeckých obchodných komôr v zahraničí. V štyroch krajinách sa vyškolilo 330 Energy Scouts, ktorí vypracovali 143 projektov, zameraných na efektívne využívanie energie a zdrojov. V rámci týchto praktických projektov sa identifikoval potenciál úspory viac ako 26 600 t emisií CO2 ročne, vrátane 44 400 MWh elektrickej energie, ako aj iných zdrojov (palív, zemného plynu, vody, papiera, batérií).

 

Predstavenie programu 

https://slowakei.ahk.de/sk/podujatia/detail-view-sk/young-energy-europe

Podrobnejšie informácie o vzdelávacom programe 

https://slowakei.ahk.de/sk/vzdelavanie/young-energy-europe

Online prihláška

https://slowakei.ahk.de/sk/vzdelavanie/young-energy-europe/online-prihlaska