Bratislava, Prešov, Martin, Zvolen, Trnava

Sympóziá Revitalizácia bytového fondu

Termíny a miesta konania:

5.10.2010, Bratislava, Technopol, Kutlíkova 17, kongres. sála

19.10.2010, Prešov, Hotel Dukla, Nám. legionárov 2, 2. posch.

26.10.2010, Martin, Hotel TURIEC, A. Sokolíka 2, sála Vario A

9.11.2010, Zvolen, Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2,  2. posch.

23.11.2010, Trnava, Hotel IMPIQ, B. S. Timravy 2, sála AB

 

Sympóziá sú určené predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov, zástupcom bytových družstiev, stavebných bytových družstiev, mestských zastupiteľstiev a organizácií, ktoré spravujú bytové domy. Prednášky a diskusie sú zamerané na témy z oblasti rekonštrukcie a revitalizácie bytových domov na Slovensku.

Súčasťou seminára bude i prednáška Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o štátnom dotačnom Programe vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach s prípadovými štúdiami prezentujúcimi konkrétne výsledky bytových domov, ktoré využívajú na ohrev teplej vody slnečnú energiu

Témy:

– zatepľovanie obvodového plášťa

– výmena otvorových výplní

– modernizácia výťahu

– úver na obnovu bytového domu

– sanácia vnútorných rozvodov

– komplexná rekonštrukcia

– dotačný program na využitie slnečnej energie