Online

Webinár „Správa OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku“

Centrum OECD pre podnikanie, malé a stredné podniky, regióny a mestá (CFE) spolu s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva na online  webinár „Správa OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku“, ktorý sa uskutoční 15.6.2021.

Téma:

15. júna zverejní OECD hodnotenie politiky MSP a podnikania na Slovensku. Na webinári budú predstavené výstupy a odporúčania vyplývajúce zo správy. Správa identifikuje kľúčové výzvy pre Slovenskú republiku v oblasti rastu mikropodnikov, vytvárania udržateľných podnikov, zvyšovania digitalizácie MSP, stimulovania vývozu MSP a podpory inkluzívneho podnikania. Odporúčania na posilnenie politiky v týchto oblastiach vychádzajú z medzinárodných skúseností a postupov uplatňovaných v iných krajinách. Navrhnuté postupy zohľadňujú slovenské reálie.

 

Termín konania: 15.6.2021, 13:00 – 14:30 hod.

Forma: online prostredníctvom platformy ZOOM

Registrácia:  bezplatná, registrácia je ukončená

Jazyk a tlmočenie: anglický, slovenský

 

Prečo sa zúčastniť webinára?

Webinár ponúka príležitosť získať informácie o odporúčaniach OECD pre Slovenskú republiku v oblasti podnikateľského prostredia a vypočuť si názory zástupcov zainteresovaných strán. Poskytne informácie o politikách relevantných pre Slovenskú republiku, ako aj pre ďalšie krajiny OECD s obdobným  podnikateľským prostredím.

 

Program:

13:00 – 13:05 Otvorenie
Céline Kauffmann, vedúca oddelenia podnikania, MSP a cestovného ruchu, Centrum pre podnikanie, MSP, regióny a mestá, OECD
13:05 – 13:10 Úvodný prejav
František Ružička, veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OECD
13:10 – 13:20 Výzvy pre nastavenie politík v oblasti MSP a podnikania v Slovenskej republike
Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
13:20 – 13:30 Hlavné zistenia zo  Správy OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku
Ulrik Knudsen, zástupca generálneho tajomníka, OECD
13:30 – 13:40 Kľúčové odporúčania vyplývajúce zo správy OECD a navrhované opatrenia
Jonathan Potter, vedúci oddelenia politiky a analýzy podnikania, Centrum pre podnikanie, MSP, regióny a mestá, OECD
13:40 – 14:15 Panelová diskusia o ďalších krokoch
Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska
Lucia Bírasová, hlavná manažérka národného projektu Monitoring MSP, Slovak Business Agency
Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru, Slovenská obchodná a priemyselná komora
14:15 – 14:25 Otázky, pripomienky a diskusia s publikom
14:25 – 14:30 Záverečné poznámky
Martin Svoboda, riaditeľ odboru inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR