Piešťany

Skúšky odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

UPOZORNENIE:
Na základe rozhodnutia predsedu skúšobnej komisie z ministerstva hospodárstva SR bol tento termín skúšky ZRUŠENÝ. Všetci prihlásení uchádzači dostanú mailom informáciu o novom termíne skúšky hneď, ako bude vyhlásený.

OZNÁMENIE

o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

Podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa budú konať skúšky na získanie

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike“

dňa 14. mája 2020 o 8.30 h

v Hoteli Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany.

O prípadnej zmene termínu alebo mieste konania skúšky budeme všetkých prihlásených uchádzačov včas informovať emailom.

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike