Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn

OZNÁMENIE o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike – plyn   Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy. Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn sa […]

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

  OZNÁMENIE o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora   Podľa § 12 ods. 4 zákona zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora“ v dňoch 11. a 12. decembra 2018 o 9:00 v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53   Upozorňujeme prihlásených záujemcov, […]

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

  OZNÁMENIE o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora   Podľa § 12 ods. 4 zákona zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora“ v dňoch 4. a 5. decembra 2019 o 9:00 v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53   Upozorňujeme prihlásených záujemcov, […]

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

OZNÁMENIE o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike  Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy. Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční v dňoch 29. – 30. júna […]

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn

UPOZORNENIE: Na základe rozhodnutia predsedu skúšobnej komisie z ministerstva hospodárstva SR bol tento termín aktualizačnej prípravy ZRUŠENÝ. Všetci prihlásení uchádzači dostanú mailom informáciu o novom termíne aktualizácie hneď, ako bude vyhlásený. Vzhľadom k momentálnej mimoriadnej situácii v Slovenskej republike spôsobenej koronavírusom COVID 19 si Vás taktiež dovoľujeme upozorniť, že legislatívna úprava v zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení […]

Aktualizačná odborná príprava na kontrolu vykurovacích systémov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 28/2012 z 27. novembra 2012 Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu na kontrolu vykurovacích systémov pre odborne spôsobilé osoby, zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 9 Zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení […]

Skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby

  OZNÁMENIE o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby   Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby“ dňa 13. decembra 2018 o 9:00 hod. v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53   Podrobnejšie informácie o skúškach […]

Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre poskytovateľov garantovanej energetickej služby

  Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 31/2014 z 15. decembra 2014 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra aktualizačnú odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na poskytovanie garantovanej energetickej služby zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 19 ods. 12 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   Aktualizačná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby na poskytovanie garantovanej […]

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn

OZNÁMENIE o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike – plyn Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy. Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn sa uskutoční […]

Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov

  Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 31/2014 z 15. decembra 2014 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 12 ods. 1 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   Aktualizačná odborná príprava pre energetických audítorov sa bude konať dňa 12. decebra 2016 o 10.00 hod. […]