Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

OZNÁMENIE o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike   Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy. Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutočnií v dňoch 3. – 4. […]

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

OZNÁMENIE o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike   Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy. Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutočnií v dňoch 23. – 24. […]

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – elektrina

  OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z.o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, sa budú konať skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava dňa 14. júna 2019 (piatok) […]

Skúšky odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

UPOZORNENIE: Na základe rozhodnutia predsedu skúšobnej komisie z ministerstva hospodárstva SR bol tento termín skúšky ZRUŠENÝ. Všetci prihlásení uchádzači dostanú mailom informáciu o novom termíne skúšky hneď, ako bude vyhlásený. OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike Podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 […]

Prezentácie z konferencie Odborne o energetických auditoch a energetických službách

  Energetické audity a garantované energetické služby majú podnikom aj verejným organizáciám pomáhať pri znižovaní spotreby energie.  Vykonávať a poskytovať ich môžu len  odborne spôsobilé osoby. O požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť sa bude hovoriť na konferencii Odborne o energetických auditoch a energetických službách, ktorá sa uskutočnila 9. a 10. 11. 2015 v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci. K dispozícii sú prezentácie z konferencie.   […]

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – elektrina

OZNÁMENIE o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike – elektrina   Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy. Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – elektrina sa […]

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – plyn

OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike   Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z.o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, sa budú konať skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava dňa 10. októbra 2019 (štvrtok) […]

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

UPOZORNENIE: Na základe rozhodnutia predsedu skúšobnej komisie z ministerstva hospodárstva SR bol tento termín aktualizačnej prípravy ZRUŠENÝ. Všetci prihlásení uchádzači dostanú mailom informáciu o novom termíne aktualizácie hneď, ako bude vyhlásený. OZNÁMENIE o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike  Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je držiteľ […]

Aktualizačná odborná príprava na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 28/2012 z 27. novembra 2012 Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu na kontrolu klimatizačných systémov pre odborne spôsobilé osoby, zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 9 Zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení […]

Aktualizačná odborná príprava na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 28/2012 z 27. novembra 2012 Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu na kontrolu klimatizačných systémov pre odborne spôsobilé osoby, zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 9 Zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení […]