Konferencia Energetický audit v praxi

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila konferenciu Energetický audit v praxi, ktorá sa uskutoční 29. – 30. 11. 2011 v Hoteli Slovan v Tatranskej Lomnici. REGISTRÁCIA BOLA Z KAPACITNÝCH DÔVODOV UKONČENÁ 07. 11. 2011. Ak máte záujem, môžete sa zaregistrovať na čakaciu listinu – t.j. v prípade, ak sa uvoľní miesto, budeme takto zaregistrovaných účastníkov kontaktovať s ponukou na účasť na konferencii v poradí, v akom […]

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – elektrina

OZNÁMENIE o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike – elektrina   Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy. Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – elektrina sa […]

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

OZNÁMENIE   o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov. Podľa § 8 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 44/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie […]

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov

OZNÁMENIE   o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov. Podľa § 8 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 44/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie […]

Skúšky odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike

OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike Podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa budú konať skúšky na získanie […]

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – elektrina

OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z.o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, sa budú konať skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava dňa 10. septembra 2021 (piatok) o 8:30 […]

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – plyn

OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z.o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, sa budú konať skúšky odbornej spôsobilosti na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 251/2012 Z. […]

Konferencia Energetický audit v praxi II

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje konferenciu Energetický audit v praxi, ktorá sa uskutoční 8. – 9. 3.  2012 v Hoteli Turiec v Martine. V súčasnosti je kapacita tohto podujatia naplnená. Zaregistrovať sa môžete na čakaciu listinu.   Dvojdňová konferencia je určená pre terajších i budúcich energetických audítorov, odborne spôsobilé osoby v oblasti energetiky a tepelnej energetiky, energetikov v priemyselných podnikoch a ďalších záujemcov o problematiku úspor, […]

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

OZNÁMENIE o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike   Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy. Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutočnií v dňoch 24. – 25. […]

Aktualizačná odborná príprava na kontrolu vykurovacích systémov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 28/2012 z 27. novembra 2012 Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu na kontrolu vykurovacích systémov pre odborne spôsobilé osoby, zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 9 Zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení […]