Bratislava

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – elektrina

UPOZORNENIE:
Na základe rozhodnutia predsedu skúšobnej komisie z ministerstva hospodárstva SR bol tento termín skúšky ZRUŠENÝ. Všetci prihlásení uchádzači dostanú mailom informáciu o novom termíne skúšky hneď, ako bude vyhlásený.

OZNÁMENIE

o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike

Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z.o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike,

sa budú konať skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

POZOR ZMENA: v budove Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

dňa 9. októbra 2020 (piatok) o 8:30

na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a výroba elektriny z jadrového paliva

O prípadnej zmene termínu alebo mieste konania skúšky budeme všetkých prihlásených uchádzačov včas informovať emailom.

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti v energetike