seminár SIEA - Hriňová

Seminár „Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla v CZT“


Slovenská inovačná a energtická agentúra pozýva na seminár na tému „Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla v CZT“ spojený s exkurziou v kotolni na tuhú biomasu. Podujatie sa uskutoční 26.1.2017 v Hriňovej.

 

Vzhľadom na naplnenie kapacity je registrácia na seminár uzatvorená.

 

Seminár je organizovaný v rámci medzinárodného projektu Bioenergy4Business, ktorý sa zameriava na výrobu tepla z tuhých biopalív. Cieľom projektu je osloviť účastníkov trhu od potenciálnych investorov až po konečných spotrebiteľov a sprostredkovať im dobré príklady výroby tepla z biomasy, ako i nástroje vyvinuté v rámci projektu, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní o investícii do výroby tepla z biomasy.

 

Na seminári bude prezentovaný príklad výroby tepla z biopalív a jeho výsledkov, ako i výsledkov dosiahnutých v rámci projektu B4B. K dispozícii sú výpočtové nástroje pre parametre tuhých biopalív a výpočtový nástroj pre systémy výroby tepla z biomasy voči systému na fosílne palivo. Tieto nástroje by mali v budúcnosti pomôcť potenciálnym investorom pri rozhodovaní v oblasti realizácie výroby tepla z tuhej biomasy.

 

Seminár sa uskutoční v priestoroch zariadenia na výrobu tepla v Hriňovej. Účasť na podujatí je bezplatná. Vzhľadom na obmedzené kapacity je nutné sa vopred zaregistrovať.

 

Po ukončení seminára je naplánovaná návšteva kotolne v Hriňovej spojená s prezentáciou zariadenia.

 

Podrobnejšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese michal.nemeth@siea.gov.sk.

 

Program

 

09.30 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie
10.05

Projekt Bioenergy4Business,
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.30

Legislatívny rámec pre využitie tuhých biopalív na výrobu
tepla z biomasy a možnosti podpory

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.00

Financovanie projektov CZT
Terézia Kováčiková, Marek Niňaj

11.30 Občerstvenie
12.00

Projekt Hriňová: Príklad využitia tuhej biomasy v CZT – ako byť úspešný
Roman Bajtoš, Hriňovská energetická, s.r.o.

12.30

Vytváranie dodávateľského reťazca biomasy, technické otázky a plánovanie
Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o.

13.30

Obed

14.30

Ekonomika projektu od jeho vzniku, prínosy projektu
Vladimíra Kováčiková, Národná energetická, s.r.o.

15.00

Výpočtový nástroj na určenie potreby množstva tuhých biopalív pre výhrevne
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra

15:30

Výpočtový nástroj pre porovnávanie systémov výroby tepla z biomasy voči systému na fosílne palivo
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra

16.00

Exkurzia – kotolňa v Hriňovej