seminár SIEA, Bratislava

Seminár pre žiadateľov o dotácie na spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár k pripravovanej už tretej Výzve na podporu spoločných slovensko-izraelských projektov v oblasti experimentálneho výskumu a vývoja. Podujatie sa uskutoční 27. septembra 2018 v Bratislave.

 

Seminár je určený pre podnikateľov, ktorí hľadajú nové inovatívne riešenia a majú ambíciu spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja s izraelskými partnermi. Šancu získať podporu majú projekty, ktorých výsledky majú komerčné využitie.

V kategórii priemyselného výskumu môže dotácia od štátu pre slovenský podnik pokrývať 50 % nákladov a v kategórii experimentálneho vývoja 25 %. Pri malých a stredných podnikoch môže intenzita štátnej pomoci za určitých podmienok dosiahnuť až 80 %. Trvanie riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov.

Podpora je súčasťou „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja“, ktorej vykonávateľom na území SR je SIEA. Poskytovateľom dotácie v rámci programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael je Ministerstvo hospodárstva SR.

Okrem základných informácií k príprave projektov si budú môcť účastníci seminára overiť, či ich projektový zámer spĺňa podmienky schémy. Zároveň môžu získať aj praktické rady a skúsenosti od žiadateľov, ktorí v súčasnosti už implementujú projekty z prvých dvoch výziev.

 

Seminár sa uskutoční 27. septembra 2018 v čase od 11:00 do 12:30 hod. v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Trnavskej ceste 100 na 6. poschodí.

 

Účasť na seminári je bezplatná. Nevyhnutná je registrácia vopred. Záujemcovia sa môžu registrovať najneskôr do 13. h v stredu 26.9.2018 zaslaním e-mailu na adresu alexandra.vavrdova@siea.gov.sk. Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnych číslach +421 907 988 316 alebo +421 905 923 127.