bezplatný seminár - Nitra

Seminár o využití slnečnej energie v bytových domoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila seminár Využitie slnečnej energie na ohrev teplej vody v bytových domoch, ktorý sa uskutoční v stredu 9. februára 2011 v Nitre počas veľtrhu Aqua-therm .

Vstup na seminár pre účastníkov veľtrhu je voľný. Podujatie je určené pre zástupcov vlastníkov bytov a správcov domov, ktorí majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov.

Súčasťou seminára budú prípadové štúdie o inštaláciách v bytových domoch, ktoré získali štátne dotácie z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie. Účastníci si budú môcť overiť, či aj v ich okolí je niektorý z 29 bytových domov, ktoré požiadali o podporu a majú s využívaním slnečnej energie skúsenosti. Pripravená je aj prednáška s užitočnými odporúčaniami k návrhu, inštalácii a prevádzke solárnych systémov, vrátane informácií, ako predchádzať najčastejším chybám pri realizovaní podobných projektov.

Seminár sa uskutoční 9. februára 2011 od 11.00 h do 13.00 h v konferenčných priestoroch veľtrhu v hale M3, v blízkosti stánku SIEA. Odborní konzultanti budú počas veľtrhu poskytovať bezplatné odborné energetické poradenstvo. Záujemcovia si budú môcť overiť, či má ich dom vhodné predpoklady na využívanie slnečnej energie. Na individuálne konzultácie s expertmi SIEA je vyhradený čas od 13.00 do 14.00 h.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Program seminára Využitie slnečnej energie na ohrev teplej vody v bytových domoch

11.00 – 11.05 Otvorenie – Ing. Pavol Kosa (SIEA)

11.05 – 11.30 Ako zistiť, či je Váš dom vhodný na využitie slnečnej energie – Ing. Peter Štibraný (SIEA)

11.30 – 11.40 V ktorých bytových domoch už inštalovali solárne systémy s podporou zo štátnych dotácií – Ing. Renáta Rutšeková (SIEA)

11.40 – 12.40 Skúsenosti s návrhom, inštaláciou a prevádzkou solárnych termických systémov na ohrev teplej vody v bytových domoch – Mgr. Marian Ježo (THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)

12.40 – 13.00 Diskusia

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projetu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Záujemci o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

GIF logo.gif