Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva záujemcov o bezplatné odborné energetické poradenstvo do konzultačných centier v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Poradenstvo je súčasťou projektu ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

O rady a zodpovedanie vašich otázok z oblasti energetiky môžete požiadať odborníkov SIEA telefonicky, mailom alebo osobne v  poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

V rámci bezplatného odborného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU môžete využiť

  • bezplatnú poradenskú linku 0800 199 399 v pracovných dňoch od 9.00 h do 15.00 h,
  • rady konzultantov počas konzultačných hodín v Bratislave v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 15.00 h, na ostatných pracoviskách v dňoch utorok, štvrtok od 12.00 h do 15.00 h, streda, piatok od 8.00 h do 12.00 h,
  • konzultácie s expertami vo vopred dohodnutom termíne.

Zároveň SIEA v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU pripravuje

  • odborné semináre, konferencie a workshopy,
  • exkurzie na miesta s energetickými realizáciami,
  • výstavy z energetickej oblasti,
  • prezentácie a konzultácie priamo v obciach po celom Slovensku.