Vrátiť sa na normálnu verziu

Seminár SIEA - Nitra, AQUA-THERM

Seminár o chybách pri inštalácii kondenzačných kotlov, solárnych kolektorov a klimatizačných systémov


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár „Ako to nerobiť“, ktorý sa uskutoční v stredu 13. februára 2013 v Nitre počas veľtrhu AQUA-THERM. Odborné prednášky s informáciami, na čo si treba dať pozor pri inštalácii kondenzačných kotlov, solárnych kolektorov a klimatizačných systémov, povedú špecialisti v danej problematike.

 

Seminár sa uskutoční od 14. h do 16. h v konferenčných priestoroch veľtrhu v hale M3, v blízkosti stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) č. 341, kde budú odborní konzultanti počas veľtrhu poskytovať bezplatné odborné energetické poradenstvo.

 

Program seminára

 

14.00 Ako sa vyhnúť prevádzkovým problémom pri neodbornej inštalácii technických zariadení
Kvetoslava Šoltésová, SIEA
14.30 Ako to nerobiť pri kondenzačných kotloch
Ladislav Truchlík, KKH, spol. s r.o., Bratislava
15.00 Ako to nerobiť pri solárnych kolektoroch
Marian Ježo, Thermosolar Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom
15.30 Ako to nerobiť pri klimatizačných systémoch
Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky, Piešťany

 

Vstup na seminár je bezplatný. Kapacita sály je však obmedzená, preto odporúčame záujemcom o seminár, aby sa vopred zaregistrovali a vyplnili elektronickú prihlášku.

 

Záujemcovia, ktorí svoju účasť na seminári nahlásia vopred prostredníctvom registračného formulára, môžu získať v deň konania semináru voľný vstup na veľtrh AQUA-THERM NITRA 2013. Prihláseným záujemcom zašleme mailom elektronickú registráciu návštevníka, ktorú si môžu v pokladni veľtrhu zameniť za bezplatnú vstupenku.

 

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.