Bratislava

Prezentácia energeticky efektívnych riešení pre MSP

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na worskshop spojený s  prezentáciou podporných mechanizmov pre malé a stredné podniky (MSP), ktorých cieľom je minimalizovať riziká investícií do energetickej efektívnosti podnikov. Podujatie sa uskutoční 14. novembra 2023 v Bratislave.

 Workshop je súčasťou medzinárodného projektu ESI Europe 2.0, HORIZON 2020, v rámci ktorého SIEA implementuje na Slovensku model poistenia energetických úspor GoSafe with ESI. Model ESI má ambíciu zvýšiť investície do energetickej efektívnosti (EE), uľahčiť financovanie pre relevantné technologické riešenia a osloviť veľkú časť nevyužitého potenciálu trhu. Model ESI je zameraný na malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť pre nich podmienky, aby si modernizovali zastarané a neefektívne technológie alebo vymenili za nové, energeticky efektívne.

ESI model sa skladá z typizovaného kontraktu, poistenia energetických úspor a nezávislého hodnotenia. Detailné podmienky spolupráce sú popísané v dodávateľskej zmluve, v ktorej sú definované záväzky poskytovateľa technológie pri dosahovaní úspor energie pre MSP vrátane spôsobu, akým sa tieto úspory v prípade rôznych technológií merajú, overujú, garantujú a poisťujú.

V rámci podujatia sa taktiež predstavia inovatívne projekty pre rozvoj podnikania MSP a klastre, projekty EU Open Science Lab a EEN.SK.

Podujatie sa uskutoční prezenčne v hoteli  TATRA – kongresové centrum, Nám. 1. mája č. 5, Bratislava, v utorok 14. novembra 2023 od 9:30 hod.

Na stiahnutie: program
Účasť: bezplatne

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je potrebné sa na podujatie registrovať vopred prostredníctvom elektronického formuláru.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke projektu https://gosafe-esi.com/sk/