seminár SIEA, Bratislava

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  Vás pozýva na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Termín a miesto konania seminára:

Bratislava – budova SIEA, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 207

utorok 1. októbra 2019

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk  v termíne do 27.09.2019 do 12.00 h.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

Pozvánka na seminár