Seminár SIEA, Žilina

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  Vás pozýva na informačný seminár k 41. výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OPKZP-PO4-SC411-2018-41).

 

Termín a miesto konania:
10.07.2018 o 10.00 v Bratislave

SIEA, zasadacia miestnosť č.207, 1.posch, Bajkalská 27, Bratislava

  

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:10 – 11:30 Základné informácie o výzve
11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: zuzana.murinova@siea.gov.sk v termíne do 04.07.2018 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti mailom. 

 

Viac informácií a pozvánka sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk