seminár SIEA, Bratislava

Pozvánka na informačný seminár k 48. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na informačný seminár k 48. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

Termín a miesto konania: budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava , zasadacia miestnosť č. 207

streda 6. marec 2019

Program:

 9:30   –  10:00    Registrácia účastníkov

10:00  –  12:00    Základné informácie o Výzve

12:00  –  12:30    Prestávka

12:30  –  15:00   Diskusia a osobné konzultácie

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 5.3.2019

Bližšie informácie  a pozvánka sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk