seminár SIEA, Trnava

Pozvánka na informačný seminár k 39. výzve zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

 

Termín a miesto konania: 28.5.2018, pondelok, Trnava

Kongresová sála Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava

 

Program:

9.00 – 9.30    Registrácia účastníkov

9.30 – 9.40    Predstavenie činnosti IPC TTSK

9.40 – 11.30   Základné informácie o výzve

11.30 – 12.00  Prestávka

12.00 – 14.00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na elektronickú adresu esif@siea.gov.sk v termíne do 23.5.2018 do 12.00 h. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Viac informácií a pozvánka sú zverejnené na webovom sídle  www.op-kzp.sk