Informačné semináre SIEA - Bratislava, Košice, Banská Bystrica

Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program  Kvalita životného prostredia  Vás pozýva na informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19.


Termín a miesto konania seminárov: Bratislava, Banská Bystrica


piatok 10.3. 2017 / Bratislava

Zasadacia miestnosť č.207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava


štvrtok 23.3.2017 /Banská Bystrica

Veľká sieň MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica


Program:

9:30 – 10.00    Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00  Základné informácie o výzve

12:00 – 12.30   Prestávka

12:30 – 15:00   Diskusia a osobné konzultácia


Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti potvrďte svoju účasť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 8.3.2017 pre Bratislavu, do 20.3.2017 pre Banskú Bystricu.


SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach pripravili pre žiadateľov informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.


Termín a miesto konania: Košice


pondelok 13.3.2017 Košice

Malá zasadačka, magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

Program:

13:30 – 14:00    Registrácia účastníkov

14:00 – 14:10    Predstavenie činnosti IPC Košice

14:10 -16:00     Základné informácie o výzve

16:00 –  16:30    Prestávka

16:30  – 18.00    Diskusia a osobné konzultácie


Svoju účasť, prosím , potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 8.3.2017 .

Všetci  záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.