Prešov, Žilina

Pozvánka na informačné semináre k výzvam s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 a OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Prešovského samosprávneho kraja pre EŠIF a Informačno-poradenským centrom Žilinského samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW a OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Termín a miesto konania:

27.02.2020 o 10.00 Prešov (štvrtok)

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov,

veľká zasadačka, 2.poschodie

28.02.2020 o 10.00 Žilina (piatok)

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť, prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: opkzp@siea.gov.sk v termíne do 21.02.2020 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.