aktualizačná príprava - Banská Bystrica

Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 4/2010 z 10. marca 2010 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona č.  476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti.

 

Aktualizačná odborná príprava pre energetických audítorov sa bude konať

 

 9. – 10. decembra 2014

v hoteli Holiday Inn v Trnave.


Podrobnosti o čase konania aktualizačnej odbornej prípravy budú spresnené v pozvánke, ktorú zašle SIEA energetickému audítorovi elektronicky na základe vyplnenia elektronickej prihlášky, ktorú môžete nájsť tu: elektronická prihláška.

 

Aktualizačná odborná príprava bude súčasťou konferencie “Energetická efektívnosť do roku 2020”. Účasť na tejto konferencii bude považovaná za účasť na aktualizačnej odbornej príprave.

 

Účasť na aktualizačnej odbornej príprave vrátane ubytovania a stravy je bezplatná. Podmienkou účasti je zápis v zozname energetických audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona č.  476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti.

 

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 48 414 2625.