sympózium - Trenčín

Odborné sympóziá Revitalizácia bytového fondu

Jarná séria podujatí pre spoločenstvá vlastníkov bytov, zástupcov vlastníkov a správcovských spoločností

Spoločnosť ORIN SK pripravila jarnú sériu sympózií v rámci projektu Ako to robia inde, alebo nechajte sa inšpirovať. Podujatia sú zamerané na informácie o obnove bytových domov – ponuky produktov a služieb dodávateľských a realizačných spoločností. Účastníci bezplatných sympózií získajú odpovede na svoje otázky, ako aj rady ako postupovať v procese rekonštrukcie od odborníkov v danej oblasti.

Harmonogram podujatí:

5. apríla 2011 – Ústav vzdelávania a služieb Bratislava

19. apríla 2011 – Hotel Centrum, Košice

3. mája 2011 – Hotel Poprad, Poprad

17. mája 2011 – Agroinštitút Nitra

24. mája 2011 – Hotel Magnus Trenčín

Vybrané témy programu:
  • zatepľovacie systémy po novom
  • financovanie obnovy bytového domu
  • riešenia pre modernizáciu výťahu
  • výmena vnútorných rozvodov
  • výmena otvorových konštrukcií
  • minerálna vlna ako súčasť komplexnej rekonštrukcie
  • bezpečnosť technických zariadení budov
  • komplexná revitalizácia

Po programe sympózií sa v Košiciach, Poprade, Nitre a Trenčíne uskutočnia v popoludňajších hodinách aj prednášky, ktoré v rámci bezplatného seminára S energiou efektívne v bytových domoch pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra.