Bezplatné semináre SIEA - Banská Bystrica, Trnava

Jesenná séria seminárov S energiou efektívne v bytových domoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila ďalšie kolo odborných seminárov S energiou efektívne v bytových domoch. Uskutočnia sa v októbri v Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a v Trnave.

Ako postupovať pri výbere dodávateľov zatepľovania a obnovy strechy bytového domu? Aký vplyv má zateplenie domu na hydraulické vyregulovanie? Aké úspory energie prináša? Ako efektívne využívať solárny ohrev vody a aká je návratnosť investície do tohto systému? Na čo by ste nemali zabudnúť a na čo si treba dať pozor?

Získajte praktické rady a tipy priamo od odborníkov. Prekonzultujte svoje problémy s expertmi a podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými účastníkmi. Semináre sú bezplatné a určené najmä pre zástupcov vlastníkov bytových domov a správcovských spoločností, ktorým záleží na znížení spotreby energie. Súčasťou budú aj informácie o podmienkach získania štátnych dotácií na inštaláciu slnečných kolektorov a príklady riešení v bytových domoch.

Harmonogram seminárov:

13. októbra 2011 – Žilina, Hotel Dubná Skala, Hurbanova 345/8

18. októbra 2011 – Prešov, RPIC Prešov, Reimanova 9

19. októbra 2011 – Banská Bystrica, Hotel Dixon, Švermova 32

20. októbra 2011 – Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prečo by ste mali prísť na seminár S energiou efektívne v bytových domoch?

Zameranie jednotlivých prednášok sme prispôsobili najčastejším problémom, s ktorými sa zástupcovia domov pri obnove stretávajú. Registrujeme, že bytové domy v snahe šetriť robia často chyby už pri výbere dodávateľov a podceňovaní prác, ktoré súvisia s inžinierskou prípravou projektov obnovy. Stretávame sa aj s tým, že pri obnove plášťa budovy sa často zabúda na obnovu strechy, prípadne sa tejto časti budovy nevenuje dostatočná pozornosť. Aj preto sme do programu seminárov zaradili okrem praktických rád, ako postupovať pri výbere dodávateľov zatepľovania budov aj problematiku obnovy plochých striech. Súčasťou seminára je i prednáška o tom, kedy je po zateplení nevyhnutné hydraulicky vyregulovať tepelnú sústavu. Tento problém je aktuálny práve v tomto období, keď na jednom okruhu zásobovania teplom je časť obytných budov už zateplená a má hydraulické vyregulovanie, zatiaľ čo iné domy na okruhu ešte energeticky efektívne opatrenia nerealizovali.

Program seminárov:

9.00 – Otvorenie

• Ing. Ján Magyar – SIEA

I. BLOK: EFEKTÍVNA OBNOVA

9.05 – Čo netreba podceniť pri revitalizácii bytových domov

• Ing. Jaroslav Varga, CSc. – IZOLA Košice, s.r.o. / Ing. Peter Mančík – ENERMA s.r.o. / Ing. Jarmila Kaššová – Master Consulting, s.r.o., Zvolen

9.30 – Ako sa vyhnúť chybám pri obnove plochých striech

• Ing. Peter Malych, PhD. – STAVMIX PLUS, s.r.o. / Ing. Šmehyl Rastislav, PhD., Icopal, a.s. , Štúrovo

9.55 – Vplyv zateplenia domu na hydraulické vyregulovanie

• Ing. František Vranay, PhD. – Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach / Ing. Juraj Šmelík – THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o. / Ing. Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš

10.20 – Diskusia

10.40 – Prestávka

II. BLOK: VYUŽÍVANIE SLNEČNEJ ENERGIE

11.00 – Ako dosiahnuť čo najvyššie úspory pri zabezpečení tepla a ohrevu vody s minimálnymi nákladmi na inštaláciu solárneho systému

11.35 – Čo by mal investor vyžadovať od dodávateľa

11.50 – Ekonomické aspekty využívania slnečných kolektorov v bytových domoch

• Ing. Milan Novák CSc. /  Ing. Alfréd Gottas / Mgr. Marián Ježo – THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

12.10 – Aké solárne systémy si zvolili bytové domy, ktoré požiadali o dotáciu

• Ing. Peter Štibraný/ Ing. Renáta Rutšeková – SIEA

12.30 – Diskusia spojená so žrebovaním, cena – bezplatné zhotovenie termovíznych snímok bytového domu

13.00 – Obed

Podmienky účasti:

• vstup je na všetky semináre bezplatný

• účasť na seminároch je nutné potvrdiť najneskôr tri dni pred konaním seminára nvyplnením elektronickej prihlášky. Vašu účasť je možné rezervovať aj telefonicky na bezplatnej poradenskej linke ŽIŤ ENERGIOU 0800 199 399. Pri prihlasovaní je nutné uviesť meno účastníka a adresu spoločnosti, prípadne bytového domu.

Semináre sú súčasťou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Prečo by ste mali prísť na seminár S energiou efektívne v bytových domoch?

Zameranie jednotlivých prednášok sme prispôsobili najčastejším problémom, s ktorými sa zástupcovia domov pri obnove stretávajú. Registrujeme, že bytové domy v snahe šetriť robia často chyby už pri výbere dodávateľov a podceňovaní prác, ktoré súvisia s inžinierskou prípravou projektov obnovy. Stretávame sa aj s tým, že pri obnove plášťa budovy sa často zabúda na obnovu strechy, prípadne sa tejto časti budovy nevenuje dostatočná pozornosť. Aj preto sme do programu seminárov zaradili okrem praktických rád, ako postupovať pri výbere dodávateľov zatepľovania budov aj problematiku obnovy plochých striech. Súčasťou seminára je i prednáška o tom, kedy je po zateplení nevyhnutné hydraulicky vyregulovať tepelnú sústavu. Tento problém je aktuálny práve v tomto období, keď na jednom okruhu zásobovania teplom je časť obytných budov už zateplená a má hydraulické vyregulovanie, zatiaľ čo iné domy na okruhu ešte energeticky efektívne opatrenia nerealizovali.