Online konferencia

Nové energetické štítky EÚ

Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR pozývajú výrobcov, dovozcov a predajcov na online konferenciu o nových energetických štítkoch EÚ, ktoré sa budú meniť v roku 2021. Získate praktické informácie o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zmeny štítkovania. Zároveň sa dozviete, čo konkrétne sa na štítkoch mení pri jednotlivých kategóriách výrobkov.

 

UPOZORNENIE: Konferencia sa vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou uskutoční v novom termíne 4. februára 2021.

Konferencia je súčasťou spoločnej informačnej kampane, ktorej cieľom je pomôcť výrobcom, dovozcom a predajcom pri prechode na štítky s novými triedami energetickej účinnosti od A po G. Hovoriť sa bude o elektronickej databáze výrobkov EPREL. Samostatné prezentácie budú venované kamenným predajniam a internetovým obchodom, ale aj dôsledkom zmeny štítkovania pri kontrolách na trhu. Online prezentácie môžete využiť aj na interné školenia zamestnancov.

Povinnosť výmeny štítkov sa dotkne tisícok predajní. Nové štítky umožnia spotrebiteľom jednoduchšie porovnávanie energeticky najúčinnejších výrobkov. Pripravte sa aj na ich otázky, radi vám pri tom pomôžeme.

Podrobnejšie informácie o zmene energetických štítkov sú k dispozícii na stránke www.energetickestitky.sk.

Pre ktoré kategórie výrobkov sa v roku 2021 zmenia energetické štítky?

Od 1. marca 2021 – práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladničky, mrazničky, chladničky na víno, chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, televízory a elektronické displeje
Od 1. mája 2021 – pneumatiky
Od 1. septembra 2021 – svetelné zdroje

Dátum konania konferencie: 4. 2. 2021

Čas: od 10.00 hod. do 16.00 hod, prihlásiť sa možno od 9.50 hod.
Link: online konferenciu bude možné sledovať tu
Účasť: bezplatne, na základe registrácie
Jazyk: slovenský, český
Pozvánka: v prílohe
Program: v prílohe
Kontakt: energetickestitky@siea.gov.sk

Registrácia  na konferenciu bola uzatvorená