strategická hra pre študentov - TN, BB, KE

Maratón energetickej efektívnosti – Sustainable Energy Week 2014

Majiteľom elektrární a tovární na jeden deň

Termíny a miesta konania:
26. 6. 2014, poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU Trenčín, Banská Bystrica, Košice

Prihláste svoju školu a staňte sa majiteľom elektrární a tovární na jeden deň. Dokážte, ako efektívne viete vyrábať, dodávať a využívať energiu. Uhlie, ropa, urán a obnoviteľné zdroje energie vrátane odpadu. Ako vyriešiť narastajúci dopyt po energii a zmenšujúce sa zásoby zdrojov energie? Príležitosť pre strategických hráčov.

Pre koho je maratón určený

Počas európskeho týždňa energetickej efektívnosti (EU Sustainable Energy Week 2014) pripravila SIEA atraktívny odborný program pre študentov vyšších ročníkov základných škôl a stredných a vysokých škôl. Vo štvrtok 26. 6. 2014 môžu skupiny študentov s pedagógmi navštíviť niektoré z troch poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.  Špeciálny niekoľkohodinový maratón v centrách začína o 9. h. Svoje schopnosti si budú v strategickej hre konfrontovať okrem študentov stredných a vysokých škôl aj manažéri energetických firiem a zástupcovia odborných združení.

 

Pedagógovia, ktorí chcú priviesť svoje tímy priamo do poradenských centier, môžu kontaktovať energetické centrá ŽIŤ ENERGIOU vo svojom okolí a dohodnúť si vopred konkrétne termíny.

Zvíťazí každý. Účastníci získajú atraktívnou formou prehľad o tom, ako funguje trh s energetickými surovinami a zároveň majú šancu zdokonaliť si svoje manažérske schopnosti. Najlepší stratégovia budú môcť v hre pokračovať aj doma.

Ako bude maratón prebiehať

Pre skupiny v počte 15 až 25 osôb je pripravený cca 2 až 3-hodinový program. Trvanie jednej hry je cca 2. h. Jej víťaz postupuje do druhého kola, v ktorom šikovnejší majiteľ elektrárne získa samotnú strategickú hru. Inštrukcie dostanú hráči na mieste, nie je nutná žiadna špeciálna príprava vopred. Odborníci z oblasti energetiky hráčom vysvetlia princípy výroby, distribúcie a obchodovania s elektrickou energiou, ako aj možnosti jej efektívnejšieho využívania vo výrobných podnikoch. Vzápätí si budú môcť študenti vyskúšať svoje strategické schopnosti účasťou na virtuálnom trhu s elektrinou. Informácie o prihlásených hráčskych tímoch a priebehu zápasov budú priebežne zverejňované na stránke www.siea.sk a na facebookovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Registrácia

Ak si chcete otestovať svoje vedomosti a zmerať sily s inými strategickými hráčmi, prihláste sa najneskôr do 20. júna 2014 do maratónu energetickej efektívnosti prostredníctvom bezplatnej linky ŽIŤ ENERGIOU 0800 199 399 alebo osobne v jednotlivých poradenských centrách. Vzhľadom na obmedzené kapacity centier odporúčame záujem prejaviť čím skôr. Účasť na maratóne je bezplatná.

Aktualizovaný zoznam prihlásených škôl

26.6.2014

 

Trenčín

– Základná škola Hodžova 37, Trenčín, v centre, 9. 00 h
Maratin_EUSEW_2014_TN_01.jpgMaratin_EUSEW_2014_TN_02.jpgMaratin_EUSEW_2014_TN_03.jpg

Košice

– Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice, v centre, 9.00 h
Maratin_EUSEW_2014_KE_01.jpgMaratin_EUSEW_2014_KE_03.jpg

Banská Bystrica

– zástupcovia energetických inštitúcií, organizácií a združení
SIEA_Maraton_EUSEW_2014_BB_01.jpgSIEA_Maraton_EUSEW_2014_BB_02.jpgSIEA_Maraton_EUSEW_2014_BB_03.jpg

 

Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Ďalšie užitočné informácie pre školy sú k dispozícii na podstránke projektu Kamarátka Energia. Maratón energetickej efektívnosti je súčasťou celoeurópskej kampane Európsky týždeň udržateľnej energie (European Sustainable Energy Week ), ktorý sa koná 23. – 27. júna 2014. V rámci tohto týždňa sa uskutočnia stovky podujatí v rôznych krajinách.