Liptovský Mikuláš

Konferencia Svetlo v obciach a v budovách

Konferencia Svetlo v obciach 17042023

Ako nahradiť v úradoch a školách klasické neónové žiarivky, ktorých výroba sa tento rok končí? Prečo a ako po zvýšení cien elektriny verejné osvetlenie v noci úplne nevypínať? Aj odpovede na tieto otázky je možné získať na konferencii Svetlo v obciach a v budovách, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Termín konania: 17. – 18. apríl 2023

Miesto konania: Demänová Rezort v Liptovskom Mikuláši

Registrácia: registračný formulár

Na stiahnutie: program

Účasť: bezplatne

Konferencia, ktorú organizuje SIEA v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou,  je určená pre prevádzkovateľov verejných budov a zástupcov miest a obcí. Počas dvoch dní budú na konferencii prezentované aktuálne praktické informácie o možnostiach modernizácie osvetlenia aj v súvislosti so zastavením výroby žiariviek. Hlavným zámerom konferencie je informovať správcom úradných a školských budov, v ktorých sú často využívané žiarivkové svetelné zdroje, že ich výroba a dovoz tento rok končí, a zároveň im sprostredkovať praktické odporúčania odborníkov, ako môžu postupovať pri zabezpečení kvalitného interiérového a verejného osvetlenia tak, aby mali šancu znižovať spotrebu energie aj v budúcnosti.

Účastníci budú mať  priestor na diskusiu s prezentujúcimi a na záver konferencie je pripravená prezentácia vodíkových technológií.

Vstup na konferenciu, ktorá je organizovaná v rámci projektu bezplatného odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných účastníkov bezplatný. Záujemcovia o účasť sa môžu na konferenciu prihlásiť prostredníctvom registračného formuláru. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity.

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené ubytovanie v mieste konania konferencie. Z organizačných dôvodov je bezplatné ubytovanie možné po dvoch v dvojlôžkových izbách. V prípade záujmu o spoločné ubytovanie s ďalším registrovaným účastníkom, respektíve v prípade ďalších otázok súvisiacich s organizačno–technickým zabezpečením, kontaktujte organizátorov.