Vrátiť sa na normálnu verziu

Festival Pohoda, Trenčín

Diskusia Čistá energia – zodpovednosť nás všetkých

Čo chceme a čo sme v skutočnosti schopní urobiť pre zníženie spotreby a efektívne využívanie obnoviteľnej energie? Kde sú hranice nášho komfortu? Čo má reálnu váhu a čo je len gesto? Ako môžeme ušetriť a zmysluplne využívať čistú energiu, ale aj o tom, ktoré profesie v energetike majú perspektívu a čo môžeme spoločne spraviť pre klímu, budú počas diskusie na tému Čistá energia – zodpovednosť nás všetkých na festivale Pohoda v sobotu 9. júla 2022 hovoriť energetickí špecialisti a aktivisti.

Diskusia sa uskutoční na GEM Stage ŽIŤ ENERGIOU s neprehliadnuteľnou 21 metrov vysokou vežou, ktorá zásobuje pódium 100 % čistou energiou vyrobenou prostredníctvom veternej turbíny, fotovoltických panelov a priehľadných fotovoltických článkov umiestnených v pestrofarebných paneloch. V tejto zóne nájdete počas celého festivalu aj náš poradenský tím. V našej festivalovej zóne sa môžete nabiť dobrou energiou a konzultanti z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU vám popri tom ochotne odporučia, ako znížiť spotrebu a efektívne využívať obnoviteľné zdroje.

Sobota 9.7.2022, 14:40 – 15:40 h, GEM stage Žiť energiou, festival Pohoda, Trenčín 

Hostia

  • Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
  • Michal Ilovič, vedúci poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU, Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Marta Fandlová, ambasádorka Európskeho klimatického paktu a jedna z iniciátorov petície Klíma ťa potrebuje
  • Peter Robl, predseda správnej rady platformy Budovy pre budúcnosť
  • Michal Lešinský, architekt, stavebný inžinier a člen správnej rady Inštitútu pre energeticky pasívne domy
  • Branislav Siklienka, predseda Asociácie pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru

 

Kto bude diskutovať

Peter Blaškovitš

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru vedie od júna 2020. SIEA zastrešuje široké spektrum aktivít od projektov zameraných na inovatívne riešenia, energetickú efektívnosť až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pred nástupom do agentúry štyri roky pôsobil ako generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií. Pod jeho vedením sa sfunkčnili a spustili rozsiahly projekt eZdravie, ktorý je základom pre elektronické zdravotníctvo. Za projekt prevzal cenu ITAPA 2019 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska. V minulosti pôsobil ako IT konzultant a manažér v Rakúsku, Austrálii a na Blízkom východe a šéfoval úseku informačných technológií Slovenskej pošty.

Michal Ilovič

Pôsobil 13 rokov v súkromnej sfére v oblasti inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, venoval sa aj inžinierskej činnosti a energetickým auditom. Členom poradenského tímu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa stal v roku 2015 a aktívne sa zapájal aj do spúšťania projektu Zelená domácnostiam. V súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia poradenstva SIEA. V rámci manažovania poradenských centier národného projektu ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici, Bratislave, Trenčíne, Žiline a v Košiciach sa intenzívne venuje aj šíreniu praktických informácií o úsporách energie a využívaní obnoviteľných zdrojov využívaní  na odborných fórach a v médiách.

Marta Fandlová

Klimatická aktivistka Marta Fandlová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a už pár rokov sa venuje téme klimatickej krízy. Je jednou z iniciátorov najväčšej online petície v histórii Slovenskej republiky Klíma ťa potrebuje, pod ktorú sa podpísalo cez 126-tisíc Slovákov a Sloveniek. Momentálne zastupuje Slovensko ako jedna z ambasádoriek v Európskom klimatickom pakte.

Peter Robl

Peter Robl je predsedom správnej rady platformy Budovy pre budúcnosť, najväčšieho záujmového združenia pre kvalitnú výstavbu a obnovu budov, ktoré prostredníctvom svojich deviatich členských združení reprezentuje takmer 900 subjektov. Pôsobí aj ako podpredseda predstavenstva Slovenskej rady pre Zelené budovy. Je absolventom fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Téme udržateľnej výstavby a architektúry sa profesionálne venuje takmer 15 rokov. Pracuje v spoločnosti Knauf Insulation ako manažér pre verejné záležitosti pre región východnej Európy. Vo svojej pozícii rozvíja aktívnu účasť podnikateľského prostredia na tvorbe verejných politík podporujúcich energeticky efektívne a udržateľné budovy.

Michal Lešinský

Architekt a autorizovaný stavebný inžinier Michal Lešinský  sa dlhodobo venuje navrhovaniu nových a  sanácii starších bytových a občianskych stavieb s využitím energeticky efektívnych konceptov „zelenej“ architektúry a inovatívnych systémov. Pôsobí ako člen správnej rady Inštitútu pre pasívne domy. V prednáškach sa zameriava na popularizáciu kvalitného vnútorného prostredia budov a obnoviteľných zdrojov energie. Podieľal sa na viacerých výnimočných stavebných projektoch. Pripravil napríklad prvý slovenský pasívny bytový dom Zelené átrium v Trnave,  tiež jeden z prvých ultranízkoenergetických bytových domov s rekuperačným vetraním v Bratislave Petržalské dvory a zaslúžil sa aj o výnimočnú obnovu Strednej priemyselnej školy stavebnej Emilla Belluša v Trenčíne do štandardu A0. Je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pracuje ako projektant – architekt v spoločnosti PIO Keramoprojekt, a.s., Trenčín.

Branislav Siklienka

Absolvent odboru financie na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici  a finančný analytik Branislav Siklienka sa pred piatimi rokmi začal venovať realizácii zelených striech. Tie sa stali jeho poslaním. Koncom roka 2020 založil Asociáciu pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, v rámci ktorej sa dnes venuje osvete a popularizácii s cieľom, aby sa zelené strechy stali prirodzenou súčasťou stavieb, a tak pomáhali zmierňovať negatívne dôsledky zmeny klímy.