veľtrh - Bratislava

CONECO/RACIOENERGIA 2012

33. medzinárodný veľtrh CONECO, 22. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA a ďalšie súbežne prebiehajúce výstavy

 

Termín konania: 27. -31. 3. 2012

Miesto konania: Incheba Expo Bratislava

 

V súlade s heslom Od úspor energie k trvalej udržateľnosti sa uskutoční 33. medzinárodný veľtrh CONECO, 22. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA, 3. výstava STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA, 16. medzinárodná špecializovaná výstava CLIMATHERM, 6. prezentácia investičných zámerov CONECOINVEST a 8. veľtrh SLOVREALINVEST.

 

Tento ročník najväčšieho stavebného veľtrhu na Slovensku bude hľadať východiská z krízy, rozvíjať myšlienky trvalej udržateľnosti a ponúkať dobré nápady v podobe praktických riešení. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 

Všetkých záujemcov o bezplatné odborné energetické poradenstvo pozývame do stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) č. 107, v hale A.0.

 

Počas veľtrhu organizuje SIEA aj diskusné fórum Európska smernica o energetickej efektívnosti , ktoré sa uskutoční 29. marca 2012 o 09.00 h v miestnosti workshopov v pavilóne A1 výstaviska Incheba Expo Bratislava. Účasť na podujatí je bezplatná. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.