Príklady auditov vypracovaných v rámci národného projektu SIEA

Základná škola - Žarnovická, Turčianske Teplice - DiviakyZákladná škola – Žarnovická, Turčianske Teplice – Diviaky

Navrhované popatrenia

Zateplenie obvodového plášťa, podlahy a podlahy pod strechou

Výmena otvorových konštrukcií

Rekonštrukcia zdroja tepla

Inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody

Modernizácia osvetlenia

Zabezpečenie merania a riadenia spotreby energie

 

Ekonomické hodnotenie

Investičné náklady na realizáciu opatrení 164 600 €

Úspora energie 124 706 kWh/rok

Miera úspory energie 72,7 %

Zníženie nákladov na energiu 6 364 €/rok

Technická životnosť opatrení 25 rokov

Jednoduchá doba návratnosti 25,9 roka

Spojená škola internátna, SNP, Považská Bystrica Spojená škola internátna, SNP, Považská Bystrica 

Navrhované popatrenia

Zateplenie obvodového plášťa a strechy

Výmena otvorových konštrukcií

Modernizácia osvetlenia

Inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody

Zabezpečenie merania a riadenia spotreby energie

 

Ekonomické hodnotenie

Investičné náklady na realizáciu opatrení 482 545  €

Úspora energie 251 549 kWh/rok

Miera úspory energie 66,4 %

Zníženie nákladov na energiu 22 936 €/rok

technická životnosť opatrení 25 rokov

Jednoduchá doba návratnosti 21 rokov

Domov sociálnych služieb BajčDomov sociálnych služieb Bajč

Navrhované opatrenia

Zateplenie obvodového plášťa a strechy

Výmena otvorových konštrukcií

Inštalácia slnečných kolektorov

Inštalácia fotovoltického systému

Modernizácia osvetlenia

Zabezpečenie merania a riadenia spotreby energie

 

Ekonomické hodnotenie

Investičné náklady na realizáciu opatrení 266 768 €

Úspora energie 240 951 kWh/rok

Miera úspory energie 62,4 %

Zníženie nákladov na energiu 14 679 €/rok

Technická životnosť opatrení 25 rokov

Jednoduchá doba návratnosti 18,2 roka

Obecný úrad Veľký ĎurObecný úrad Veľký Ďur

Navrhované opatrenia

Zateplenie obvodového plášťa a strechy

Výmena okien

Modernizácia osvetlenia

Rekonštrukcia zdroja tepla

Zabezpečenie merania a riadenia spotreby energie

 

Ekonomické hodnotenie

Investičné náklady na realizáciu opatrení 124 935 €

Úspora energie 118 202 kWh/rok

Miera úspory energie 83,4 %

Zníženie nákladov na energiu 6 889 €/rok

Technická životnosť opatrení 25 rokov

Jednoduchá doba návratnosti 18,2 roka