Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy zameranej na podporu inštalácie fotovoltických systémov vo verejnom sektore (OPKZP-PO4-SC411-2023-80), ktorého termín uzavretia bol 28.4.2023, sa predlžuje do 12.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.