Vrátiť sa na normálnu verziu

126-2019-1460-BA

Číslo objednávky 126-2019-1460-BA
Popis objednaného plnenia Nákup elektronických noriem
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 180,00 €
Dátum vyhotovenia 22.03.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Úrad pre nomalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO 30 810 710
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok