Request2Action

Začiatok projektu: apríl 2014

Dĺžka projektu: 36 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 75 %, SIEA 25 %

Program: Intelligent Energy – Europe (IEE)

Partnerské krajiny: Veľká Británia, Portugalsko, Rakúsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko, Belgicko, Grécko, Holandsko.


Špecializuje sa na zjednodušenie prístupu vlastníkov nehnuteľností k zodpovedným a kvalitným firmám, v prípade ich záujmu o významnú obnovu budov. Cieľom je podpora vlastníkov v prijímaní zodpovedných rozhodnutí týkajúcich sa obnovy nehnuteľností vzhľadom k odporúčaniam vyplývajúcim z certifikátov energetickej hospodárnosti budov (EPC). Stranu ponuky, konkrétne investorov a dodávateľov je zase potrebné lepšie informovať ohľadom toho kde sa momentálne nachádzajú najlepšie možnosti, ako aj najväčší dopyt po realizácii obnovy budov.

 

Výstupy projektu

Prezentácie zo stretnutia projektových partnerov, január  2015 Viedeň
Request2Action- Pilotné akcie SIEA, Eduard Jambor, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Relevatné dáta pre územné samosprávy, Michal Lešinský, Inštitút pre energeticky pasívne domy, PIO KERAMOPROJEKT a.s. Trenčín

Prezentácie zo stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov, 18.6.2015 Bratislava 

 

Vypočítajte si energetickú náročnosť vášho domu 

Po kliknutí na náhľad sa kalkulačka otvorí v novom okne.

screeshot.png