Vrátiť sa na normálnu verziu

REQUEST

Začiatok projektu: 19. 4. 2010

Dĺžka projektu: 31 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 75 %, SIEA 25 %

Program: Intelligent Energy – Europe (IEE)

Partnerské krajiny: Veľká Británia, Portugalsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Dánsko, Slovensko, Belgicko, Grécko, Bulharsko.

Internetová stránka: www.building-request.eu 

 

Špecializuje sa na zjednodušenie prístupu vlastníkov nehnuteľností k zodpovedným a kvalitným firmám, v prípade ich záujmu o významnú obnovu budov. Jeho cieľom je poskytnutie otestovaných a odskúšaných nástrojov a technológií pre národné a regionálne energetické agentúry určené pre majiteľov nehnuteľností a rekonštrukčné firmy pri spoločnej ceste od informácie o energetických certifikátoch budov (ECP) až po samotnú renováciu.

Kontakt:

Projektový manažér: Mgr.Eduard Jambor

Tel.: +421/2/58 248 203

E-mail: eduard.jambor@siea.gov.sk

 

Prílohy:
Informačný leták – REQUEST
Medializovaná informácia o projekte
Prezentácia pilotného projektu SIEA pre REQUEST – 10.11.2010 Lisabon
REQUEST – Článok o workshope, Správca bytových domov