Vrátiť sa na normálnu verziu

Podmienky používania obrazového a textového materiálu

Materiál Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) uverejnený na tejto webovej stránke nie je určený na komerčné účely alebo predaj a nemôže byť žiadnym spôsobom upravovaný. Môže byť použitý na prechovávanie, kopírovanie a iné používanie iba v zmysle platnej slovenskej legislatívy o médiách a duševnom vlastníctve. Vždy je nutné uviesť zdroj, minimálne v tvare: Zdroj: SIEA.

Materiál zverejnený na internetovej stránke v súvislosti s projektom bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, musí byť označený nasledovne – Zdroj: SIEA/ERDF. Zároveň musí byť uvedená informácia, že „materiál vznikol v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré SIEA poskytuje vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“ a pripojený aktívny link na konkrétny článok na stránke www.siea.sk

V prípade záujmu o preberanie väčšieho rozsahu článku alebo brožúry a letákov, ktoré vznikli v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva, je vždy nutné kontaktovať SIEA na doleuvedenej adrese.

Budeme radi, ak nám zašlete výtlačok, kópiu alebo linku textu, v ktorom ste použili informácie z niektorého z našich materiálov na nasledovnú adresu:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

odbor komunikácie

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

sylvia.palkova@siea.gov.sk

Ďakujeme.