Ako v bytových domoch znížiť spotrebu energie a závislosť od fosílnych palív

Možnosti, ako znížiť spotrebu energie v bytových domoch sú limitované a mnohé závisia od ochoty a vytrvalosti správcov, zástupcov vlastníkov a predsedov spoločenstiev. Pripravili sme 10 základných odporúčaní, ako možno v bytových domoch využívať energiu efektívne a motivovať vlastníkov, aby energiou neplytvali.

Ak vás zaujíma, ako môžete ušetriť energiu v bytovom dome, ktorý spravujete alebo zastupujete, kontaktujte naše poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU. Odborní konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vám ochotne bezplatne poradia, čo konkrétne môžete pre zníženie spotreby a nákladov na energiu urobiť vo vašom bytovom dome a aké technológie alebo ich kombinácie vám pritom poslúžia. Sme vám k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline a v Košiciach a na bezplatnej linke 0800 199 399.

Radi vám pomôžeme aj pri informovaní vlastníkov bytov v domoch, ktoré spravujete. Ak pritom chcete využiť naše informačné materiály, sú vám k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk. Môžete si ich stiahnuť alebo vyžiadať v tlačenej forme. Sú pripravené tak, aby ste ich mohli vlastníkom rozposlať elektronicky alebo vložiť do schránok. Letáky o správnom používaní regulačných hlavíc na radiátoroch a  výhodách vyregulovania vykurovacej sústavy sme na žiadosť správcov bytových domov zostavili tak, aby sa dali jednoducho vystaviť na nástenkách v bytových domoch.

10 rád pre správcov a spoločenstvá v bytových domoch

 1. Najväčšie úspory prináša komplexná obnova
  Najväčšie úspory prináša zateplenie obvodového plášťa bytového domu, no pomôžu aj čiastkové opatrenia. Pri obnove bytového domu je možné využiť zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Prostriedkov na komplexnú obnovu bytových domov je vo fonde je dostatok.
 2. Zaizolujte rozvody tepla a teplej vody
  V bytových domoch s podlahovou plochou nad 1000 m² je povinnosť zaizolovať rozvody tepla a teplej vody. Toto opatrenie nie je investične náročné a oplatí sa aj menším bytovým domom.
 3. Nové rozvody = menšie straty
  Preverte, či sú v dome správne nadimenzované rozvody teplej vody. V obnovených domoch zvyčajne stačia potrubia s menšími priemermi, ktoré pracujú efektívnejšie a majú menšie straty.
 4. Vykurovaciu sústavu udržiavajte správne vyregulovanú
  Aj keď ste v minulosti nechali vyregulovať vykurovaciu sústavu, treba ju pravidelne kontrolovať. Vyregulovanie je nutné preveriť najmä po zateplení a výmene okien. Pri dôslednom vyregulovaní sa teplo dostáva rovnomerne do všetkých bytov a vykurovacie telesá reagujú na zmeny rýchlejšie.
 5. Zabezpečte zatváranie vstupných dverí do domu
  Skontrolujte, či je mechanizmus zatvárania vstupných dverí nastavený tak, aby sa vždy zatvorili. Predídete tým únikom tepla a spoločné priestory domu sa nebudú zbytočne podchladzovať. Často pomôže aj jednoduché upozornenie na dverách: Zatvárajte, šetríme!
 6. Vymeňte staré svetelné zdroje v spoločných priestoroch za úspornejšie
  Keď nahradíte klasické svetelné zdroje v spoločných priestoroch za LED, môžete usporiť až 80 % elektriny spotrebovanej na osvetlenie. A to naozaj nie je málo!
 7. Nainštalujte senzory osvetlenia v spoločných priestoroch
  Namiesto klasických vypínačov používajte pri osvetlení spoločných priestorov senzory. Snímače reagujú na pohyb, aj na denné svetlo a je pri nich možné nastaviť dobu svietenia, sklon snímača,. Toto opatrenie môže usporiť až 50 % v porovnaní s ovládaním osvetlenia len vypínačmi.
 8. Pomôže aj úspornejší výťah a jeho rozumné využívanie
  Preverte si možnosti, ako znížiť spotrebu elektriny na prevádzku výťahu, je to možné aj čiastkovými opatreniami. Kompletné výmena výťahu je finančne náročná, no môže ušetriť aj 40 % nákladov na energiu. Fakt je, že obyvatelia domu väčšinou netušia, koľko stoja jednotlivé jazdy výťahom. Keď im tieto informácie poskytnete, môžete ich motivovať, aby výťah používali iba v nutných prípadoch.
 9. Monitorujte spotrebu energie v dome a sprístupnite informácie vlastníkom
  Základom je poznať vlastnú spotrebu energie. Zverejnite prehľad o spotrebe bytového domu ako celku, aby mali vlastníci predstavu o tom, koľko míňajú a za čo platia. Zaujímavé môže byť aj porovnanie spotreby tepla, teplej vody a elektriny v spoločných priestoroch za posledných 5 rokov. Môžete z neho zistiť, či sa vám ju darí znižovať a kde ešte máte rezervy. Užitočné je aj zverejnenie informácie o priemernej ročnej spotrebe teplej vody na osobu v kubických metroch v konkrétnom bytovom dome, aby si ju mohli porovnať s vlastnou spotrebou a tiež s priemerom na Slovensku. Práve náklady na teplú vodu sú v bytoch druhou najvyššou položkou v rozpočte na energiu a po zateplení domu ich podiel ešte narastá. Priemerná ročná spotreba teplej vody sa v bytových domoch na Slovensku v posledných rokoch znížila zo 16 m3 na 13 m3 na osobu. Podľa odborných odhadov osoba, ktorá neplytvá, spotrebuje denne približne 40 l teplej vody.
 10. Informujte obyvateľov domu, ako energiou neplytvať
  Väčšina majiteľov bytov napríklad nevie, že pri správnej vlhkosti v miestnostiach postačuje na dosiahnutie tepelnej pohody nižšia teplota. Využite možnosť získať bezplatne informačné materiály a odporúčania, ktoré pripravujeme v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.