Granty pre malých a stredných podnikateľov využili stolári v Ľubici niekoľkokrát

 

Jedným z prvých dokončených energetických projektov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je projekt Prístavba novej kotolne na spaľovanie biomasy a doplnenie novej energetickej technológie vo firme Stolárstvo Babič.

Jej majiteľ, ktorý patrí medzi malých a stredných podnikateľov, si na realizáciu svojho podnikateľského zámeru vyžiadal prostredníctvom vypracovaného projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 99 539 EUR, čo je polovica z celkových nákladov.

Z001_z.jpg

Nová kotolňa bola vybudovaná pod prístreškom susediacim s novou výrobnou halou.

Projekt zameraný na nákup kotla na spaľovanie biomasy a vybudovanie novej kotolne pripravil živnostník pán Ján Babič osobne. Okrem príloh, ktoré musia byť povinnou súčasťou každej žiadosti o nenávratný finančný príspevok opísal J. Babič vo svojej žiadosti aj príbeh svojej firmy. Možno sa v ňom dočítať aj to, že ako absolvent stredného odborného učilišťa v Kežmarku sa dal na podnikanie už v roku 1989. Po dvoch rokoch sa ako podnikateľ uchytil v podtatranskej obci Ľubica natoľko, že si mohol dovoliť zamestnávať nielen seba ale aj ďalších zamestnancov. Dnes dáva jeho malý závod, ako svoju prevádzku v projekte nazval, prácu 21 zamestnancom. Možno aj vďaka tomu, že podľa výpočtu uskutočnených investícií sa nebál riskovať. Samozrejme s rozvahou. Svedčí o tom aj skutočnosť, že na realizáciu jednotlivých podnikateľských zámerov dostal úvery, o čom vypovedali aj podrobné prehľady splátkových kalendárov bánk uvedené v projekte. Okrem toho sa mu však podarilo zabezpečiť financie aj z iných zdrojov.

Z002_z1.jpg

Získanie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bolo už jeho treťou pozitívnou skúsenosťou s podávaním projektov. V roku 2003 získal v rámci grantovej schémy de minimis vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR nenávratný príspevok na CNC drevoobrábacie centrum. O päť rokov neskôr úspešne požiadal o podporu na nákup sušiarne reziva, píly a ďalšej drevárskej technológie v rámci Schémy podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov, ktorú implementovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Práve inštalácia štvornásobne výkonnejšej sušiarne bola jedným z hlavných dôvodov, prečo sa J. Babič znova rozhodol napísať projekt.

 

 

Kotol na biomasu s trojnásobne väčším inštalovaným výkonom je riadený softvérom, ktorý optimalizáciou spaľovacieho procesu znižuje emisie.


Dovtedy jeho prevádzka využívala dva kotle na biomasu s celkovým inštalovaným výkonom 165 kW. Tieto dva kotle mali omnoho nižšiu výkonnosť spaľovania, a preto aj omnoho vyššiu spotrebu paliva ako bežne dostupné modernejšie technológie, a hlavne nestačili pokrývať nároky prevádzky, ktorá sa v roku 2008 rozrástla o novú halu. Navyše, dokončením stavby novej kotolne sa stará kotolňa ocitla v centre výrobného priestoru a zaberala tak miesto, ktoré by bolo množné využiť pre nové výrobné stroje. Do projektu preto zahrnuli nielen obstaranie kotla s celkovým inštalovaným výkonom 550 kW, ale aj vybudovanie novej kotolne pod plechovým prístreškom novej haly, ktorý slúži okrem iného aj ako sklad dreva.

Z003_z.jpgProjekt sa začal realizovať v polovici apríla roku 2009. Práce skončili o necelé tri mesiace. Ako zdôrazňuje majiteľ, nová sušiareň s objemom 25 m3 sušeného reziva môže byť vďaka novej energetickej technológii využívaná na plný výkon. „Naši noví klienti oceňujú okrem kvality špičkovej technológie aj nižšiu cenu, ktorú sme si mohli dovoliť aj vďaka tomu, že sušiareň takto vykurujeme aj prostredníctvom vlastného odpadu,“ vysvetľuje J. Babič.Aby bol odpad z výroby využitý na maximum, inštalovali v rámci projektu ku každému z dvadsiatich drevoobrábacích prístrojov aj odsávanie, prostredníctvom ktorého sa drobné zvyšky reziva dostávajú priamo do zásobníka a prepadom do skladu paliva. Odtiaľ sú dopravníkom posúvané do kotla, ktorý je riadený moderným softvérom zabezpečujúcim reguláciu spaľovacieho procesu, čo zaručuje dodržiavanie predpísanej úrovne emisií znečisťujúcich látok.

Z väčších kúskov odrezkov sú schopní vďaka drviču, ktorý bol obstaraný aj za pomoci predchádzajúcich grantov, sami vyrobiť štiepku. Hoci rátali aj s jej odpredajom, momentálne nestíhajú pokrývať drevným odpadom ani vlastnú spotrebu kotla na biomasu a musia palivo i nakupovať. „Môže za to aj útlm v našej výrobe súvisiaci s krízou,“ opisuje príčiny vzniknutej situácie majiteľ firmy.

 

Systém odsávania odoberá drevné zvyšky priamo z CNC obrábacieho centra.


V pôvodnom podnikateľskom pláne J. Babič rátal s tým, že v roku 2013 mu vzrastú príjmy v porovnaní s rokom pred podaním projektu o takmer 170 tisíc EUR. Firma má tradíciu najmä vo výrobe atypických vnútorných a vonkajších dverí. V roku 2007 sa tento sortiment na tržbách firmy podieľal 40-timi percentami.

Ďalších 40 percent na tržbách tvorili eurookná a ostatných 20 percent tvorili schodištia, zábradlia a iný atypický nábytok. Flexibilitu, s ktorou je firma schopná pripraviť aj originálne a luxusné riešenia na mieru, oceňujú najmä stavitelia súkromných domov. V čase podávania projektu tvorili stavitelia súkromných domov až polovicu zákazníkov firmy. J. Babič nezabudol vo svojom projekte poznamenať, že napr. cena interiérových dverí sa vtedy pohybovala od 9 – tisíc do 25 – tisíc Sk. Dnes dodáva, že ceny sú odvtedy podstatne nižšie. „Robíme s minimálnym ziskom,“ reaguje na otázku, či svoj podnikateľský plán v dosiahnutí tržieb bude vedieť splniť.

V každom prípade má však J. Babič aktuálne dôvod na radosť. Na rokovaní v Taliansku mu predstavitelia koncernu Whirlpool potvrdili viacročný kontrakt, v rámci ktorého by mal ročne dodať 300 – tisíc kusov vrchných dosiek na práčky. Vo finančnom vyjadrení by si tak mala firma ročne prilepšiť tržby o vyše 256 – tisíc EUR. Pravidelná zákazka, ktorá spočíva v presnom orezaní dodaného polotovaru, je síce profesionálne menej zaujímavou rutinou, ale malej firme umožňuje bez zbytočnej nervozity prečkať obdobie slabšie na komplikovanejšie a originálne zákazky, ktoré vždy tvorili jej hlavný predmet činnosti.

 

 

 

Predmetom projektu bolo aj vybudovanie zásobníka a skladu paliva.

 

EUROKOMPAS, 1/2010

FOTO: Stolárstvo Babič