Sekcia štrukturálnych fondov EÚ – Kontakty a úradné hodiny

Otázky súvisiace s podmienkami výziev z Operačného programu Slovensko:

tel.: +421/2 58 248 462,  58 248 451

e-mail: psk@siea.gov.sk

V prípade záujmu o osobné konzultácie k aktuálnym výzvam nás vopred kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom.

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ:

Pondelok:              8:00 – 11:00        13:00 – 15:00

Utorok:                  8:00 – 11:00        13:00 – 15:00

Streda:                  8:00 – 11:00        13:00 – 15:00

Štvrtok:                 nestránkový deň

Piatok:                  8:00 – 11:00

Mimo úradných hodín je potrebné si osobnú návštevu vopred s príslušným zamestnancom dohodnúť.

KONTAKTY:

Sekcia implementácie EŠIF

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Tel.:+421 2 48 484 652

michal.fiala@siea.gov.sk

 

Odbor riadenia operačných programov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Tel.:+421 2/58 248 452

marcela.magova@siea.gov.sk

 

Odbor implementácie projektov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor finančného riadenia projektov

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

frantisek.schrenk@siea.gov.sk

 

Odbor právny a koordinácie auditov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Tel.:+421 2/58 248 401

petra.jezekova@siea.gov.sk

 

Odbor podporných činností

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Tel.:+421 2/58 248 401

danica.gombosova@siea.gov.sk

 

Regionálne pracoviská

Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

0907 952 219

janka.mandakova@siea.gov.sk

 

Košice

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Krivá 23

040 01 Košice

Tel.:+421 55/67 82 532

ivana.magocova@siea.gov.sk