výstava - Banská Bystrica

Výstavy PRO ARCH, PRO REGION, PRO ECO

14. výstava stavebníctva

Termín konania: 03.05. – 06.05.2011

Miesto konania: výstavný areál Námestie Slobody, Banská Bystrica

 

Súbežné výstavy:

PRO REGION – 10. výstava regionálneho rozvoja

PRO EKO – 7. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov

  • Zástupcov miest a obcí, ktorí plánujú realizovať projekty zamerané na úspory energie a chcú mať istotu, že budú skutočne efektívne, pozývame za okrúhly stôl Energetické služby pre verejný sektor. Odborná diskusia s expertmi na zatepľovanie verejných budov, rekonštrukciu verejného osvetlenia a monitorovanie spotreby obcí sa uskutoční 4. mája 2011 V Hoteli Lux. Vstup je bezplatný. Viac informácií
  • Počas celého veľtrhu budú záujemcov o bezplatné energetické poradenstvo k dispozícii energetickí experti SIEA a konzultanti z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU.

Ak vám nie sú ľahostajné účty za energie, uvažujete nad kúpou nových úspornejších zariadení, prípadne zvažujete investíciu do  slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, naši odborníci Vám radi poradia, aké opatrenia podniknúť a ako si vybrať najvhodnejšie a čo najefektívnejšie zariadenia. Na veľtrhu nás nájdete v stánku č. 311.

Bezplatné energetické poradenstvo je však možné využiť kedykoľvek ňapr. osobne v centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399.

 

Záujemcom o konzultácie v súvislosti s inštaláciou slnečných kolektorov a kotlov na biomasu odporúčame priniesť si so sebou nasledujúce údaje:

Slnečné kolektory v rodinných domoch:

– množstvo ročne spotrebovanej vody

Slnečné kolektory v bytových domoch:

– množstvo ročne spotrebovanej teplej vody za dom a zodpovedajúce náklady (údaje sú zvyčajne súčasťou celoročného vyúčtovania)

Kotly na biomasu:

– celková obytná plocha domu

– doterajší výkon inštalovaného kotla

– doterajšie náklady na vykurovanie