online, Bratislava

Summit tepelných čerpadiel

Slovenský zväz pre chladenie a tepelné čerpadlá pozýva na podujatie Summit tepelných čerpadiel, ktoré sa uskutoční 27. októbra 2022 v priestoroch bratislavského Pontoonu na Dunaji.

Slovenský zväz pre chladenie a tepelné čerpadlá združuje certifikované osoby a spoločnosti pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá na Slovensku. Podujatie pripravil v spolupráci so Slovenským výborom pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom chladenia so sídlom v Paríži pripravili pre architektov, projektantov, inštalatérov, podujatie investorov:

Cieľom konferencie, ktorá sa koná pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky, je poskytnúť divákovi inšpirácie a prípadové štúdie o realizovaných riešeniach a praktických skúsenostiach v nových a renovovaných budovách a vytvárať tak budúcnosť s tepelnými čerpadlami.

Program konferencie pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou s otázkami cez Slido a networkingom. Účasť  s online prístupom je bezplatná, na základe registrácie.

 

Program

BLOK I. Príklady správnej praxe

TEPELNÉ ČERPADLÁ V RODINNÝCH , BYTOVÝCH DOMOCH A ADMINISTRATÍVE

Tepelné čerpadlá zvažujeme ako prvé, optimálne dimenzujeme a využívame

Podiel obnoviteľnej energie vo vykurovaní a chladení

BLOK II. Príklady správnej praxe

TEPELNÉ ČERPADLÁ V POTRAVINÁRSTVE, POĽNOHOSPODÁRSTVE, PRIEMYSLE A CZT

Od chladenia ku vykurovaniu a naopak

Prezentácia publikácií a mapy tepelných čerpadiel na Slovensku

BLOK III. Príklady správnej praxe

TEPELNÉ ČERPADLÁ S ALTERNATÍVNYMI CHLADIVAMI

Od syntetických ku prírodným chladivám

Dovolené náplne chladív

Prednášky budú v slovenskom a v anglickom jazyku. Vstup na online podujatie je na