Bratislava, Košice

Školenie Young Energy Europe

Mladí zamestnanci z rôznych pracovných oblastí na Slovensku sa môžu zapojiť do vzdelávacieho programu Energy Scouts, ktorý zabezpečuje AHK Slowakei (Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora). Cieľom vzdelávacieho programu je vyškoliť a podporiť mladých pracovníkov pri hľadaní úspor v oblasti energetickej efektívnosti, efektívneho využívania zdrojov a mobility vo firmách.

Školenie Young Energy Europe je medzinárodný vzdelávací program pre mladých ľudí v oblasti ochrany životného prostredia a šetrenia nákladov.

Vzdelávací program je súčasťou medzinárodného projektu Young Energy Europe, realizuje sa s pomocou Európskej iniciatívy na ochranu klímy (EUKI), ktorá je podporným nástrojom Spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a nukleárnu bezpečnosť (BMU).

Program pozostáva z prezenčného školenia v rozsahu 5 dní. Neoddeliteľnou súčasťou programu je vlastný projekt v oblasti energetickej efektívnosti, ktorého cieľom je získanie podnetov na zlepšenie ekologickej bilancie svojho podniku. Účastníci programu sa naučia analyzovať potenciál úspor energie a zdrojov v rámci podniku, zhromažďovať energetické údaje pomocou najmodernejších meracích prístrojov, a následne navrhnú projekt energetickej efektívnosti alebo efektivity zdrojov, ktorého implementácia má znížiť negatívny dopad na životné prostredie, a zároveň znížiť prevádzkové náklady spoločnosti.

 

Termíny konania v Bratislave:
4.-5. október 2023
25.-26. október 2023
16. november 2023

Termíny konania v Košiciach:
18.-19. október 2023
7.-8. november 2023
30. november 2023

Jazyk podujatia: slovenská jazyk

Na stiahnutie: leták

Registrácia na podujatie: prihláška