Bratislava

Seminár Zelená domácnostiam pre bytové domy

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na informačný seminár, na ktorom predstaví, ako môžu bytové domy využiť poukážky z nového projektu Zelená domácnostiam na inštaláciu fotovoltických systémov, tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov a kotlov na biomasu.

 

Termín a miesto konania: 13.12.2023 (streda), Bratislava

Trvanie: 10:00 – 12:00

Miesto: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, 1.poschodie

Registrácia: registrujte sa len v prípade záujmu o osobnú účasť, registračný formulár je do naplnenia kapacity dostupný nižšie

Online prenos a video záznam: https://www.youtube.com/@SieaBratislava

Prístup a heslo na slido na kladenie otázok: slido,

Účasť: bezplatne

Jazyk: slovenský

Kontakt: komunikacia@siea.gov.sk

Témy seminára:

  • Aké sú prínosy energetického auditu pre vlastníkov bytových domov a prečo je povinnou prílohou
  • Aké zariadenia sú podporované v bytových domoch a na čo ich je možné využiť
  • Ako môžu bytové domy využiť teplo a elektrinu z podporovaných zariadení
  • Prečo nemôžu bytové domy využiť poukážku na inštaláciu fotovoltického systému, ktorý bude dodávať elektrinu do jednotlivých domácností
  • Ako vypočítať výšku podpory v bytových domoch

Prečítajte si:
Základné podmienky podpory pre bytové domy

Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu na seminár prihlásiť prostredníctvom registračného formulára do 12.12.2023, respektíve do naplnenia kapacity. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám automatický systém potvrdí zaevidovanie registrácie. Potvrdenie akceptácie prihlášky bude rozoslané najneskôr deň pred konaním seminára.

Priebeh seminára bolo možné sledovať aj online. Z podujatia bol vyhotovený videozáznam, ktorý je dostupný na https://www.youtube.com/@SieaBratislava.

Seminár Zelená domácnostiam pre bytové domy