seminár SIEA, Bratislava

Seminár o implementácii smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti


Implementácii smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti do slovenského právneho systému bude venovaný seminár, ktorý v stredu 26. 3. 2014 v rámci veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2014 pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra. Súčasťou seminára bude aj diskusia na tému, koľko stojí jedna ušetrená megawatthodina.

 

Seminár sa bude konať v prvý deň veľtrhu 26. marca 2014 od 10. h do 14. h v programovom centre D2 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie je určené pre všetkých, ktorých zaujíma, ako budú povinnosti zo smernice trasponované do slovenskej legislatívy. Súčasťou seminára budú aj prednášky o zabezpečení úspor energie prostredníctvom politických opatrení alebo povinných schém a skúsenostiach s touto formou znižovania energetickej náročnosti v Českej republike. Aktuálnej téme, ktorá sa týka dodávateľov a odberateľov energie vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, bude venovaná aj záverečná diskusia.

 

Vstup na podujatie je voľný a bezplatný. Záujemcovia o účasť na podujatí môžu vyplniť online registračný formulár. Na uvedené e-mailové adesy po skončení semináre zašleme linku na zverejnené prezentácie.


Pre prvých 50 záujemcov o účasť na seminári, ktorí sa zaregistrovali prostredníctvom online formulára, sme pripravili voľné vstupenky na veľtrh v deň konania podujatia. Vstupenku si možno po dohovore vyzdvihnúť vopred v sídle SIEA v Bratislave, Bajkaská 27, prípadne v deň konania podujatia pred hlavným vchodom (pre peších) do areálu výstaviska Incheba od 9. 15 h do 9.45 h. Záujemcom, ktorí vstupenku získali, zašleme potvrdzujúci e-mail.

 

Prvých 50 záujemov už získalo voľné vstupenky na veľtrh CONECO/RACIOENERGIA. 

 

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Individuálne konzultácie a odborné odporúčania špecialistov SIEA môžu návštevníci využiť počas celého veľtrhu. Stánok SIEA č. 341 sa nachádza v hale D.

 

Program

10.00 – 12.00 SEMINÁR: Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti

 

Rámcový návrh nového zákona o energetickej efektívnosti,

      • Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR

Implementácia smernice 2012/27/EÚ v podmienkach ČR,

  • Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká republika

Obnova budov podľa smernice o energetickej efektívnosti,

  • Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

Úspory energie prostredníctvom politických opatrení alebo povinných schém,

  • Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

Energetická efektívnosť v tepelnej energetike,

  • Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

12.00 – 12. 30 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

 

12.30 – 14.00 DISKUSNÉ FÓRUM: Koľko stojí ušetrená megawatthodina? 

Moderuje: Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Pozvaní účastníci diskusie:

Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká republika

Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR

Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava

Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť

Peter Kovář, Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Odborný seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach